Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zarządzenia wydane w 2012 r.

Zbieranie statystyk
Nr aktuData wydaniaW sprawie Plik
130.01.2012

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 r.

treść.pdf

230.01.2012ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 rokutreść.pdf
303.02.2012zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 r.treść.pdf
422.02.2012ustalenia zasad pobierania odpłatności za wydanie wydruków informacji publicznej, aktów prawnych lub dokumentówtreść.pdf
524.02.2012ogłoszenia i przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących właność Skarbu Państwa oraz obniżenia ceny wywoławczejtreść.pdf
612.03.2012wprowadzenia zasad tworzenia i wdrażania aktów własnych normatywnychtreść.pdf
712.03.2012powołania stałej Komisji Przetargowej oraz wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy Komisji Przetargowejtreść.pdf
821.03.2012zatwierdzenia sprawozdania rocznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opatowie za rok 2011treść.pdf
924.04.2012zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowietreść.pdf
1024.04.2012dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2012 r.treść.pdf
1126.04.2012dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowietreść.pdf
1211.05.2012wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Opatowskiegotreść.pdf
1311.05.2012pocziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarzadu Powiatu w Opatowie, Skarbnika Powiatu oraz Sekretarza Powiatutreść.pdf
1421.05.2012ogłoszenia i przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących właność Skarbu Państwatreść.pdf
1523.05.2012dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2012 r.treść.pdf
1604.06.2012przeprowadzenia egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką oraz powołania komisjitreść.pdf
1719.06.2012powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w roku 2008 i 2009 na terenie Powiatu Opatowskiego (gm. Ożarów)treść.pdf
1819.06.2012powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w roku 2008 i 2009 na terenie Powiatu Opatowskiego (gm. Lipnik)treść.pdf
1919.06.2012powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w roku 2008 i 2009 na terenie Powiatu Opatowskiego (gm. Iwaniska)treść.pdf
2002.07.2012powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu "Rozbudowę kompleksu obiektów budowlanych Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, zmiany przeznaczenia oraz rewitalizacji stawów poelgającej na ich przebudowie pod podtrzeby rehabilitacji, terapii zajęciowej i mieszkań aktywizujących"treść.pdf
2106.07.2012wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzednicze w tym na wolne kierownicze stanowiska urzednicze w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
2211.07.2012dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2012 r.treść.pdf
2319.07.2012powołania Powiatowej Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów eliminacji powiatowych XIV edycji konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku"treść.pdf
2406.08.2012powołania Komisji do wyjaśnienia sprawy mieszkańca wsi Wola Jastrzębska, gm. Iwaniskatreść.pdf
2508.08.2012powołania Komisji do przeprowadzenia analizy materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S-74 na odcinku Opatów - Nisko (węzeł "Zapacz")treść.pdf
2608.08.2012zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie treść.pdf
2713.08.2012powoałania Komisji do odbioru mienia Skarbu Państwa od Polskiego Towarzystwa Turytyczno - Krajoznawczegotreść.pdf
2817.08.2012powoałania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnsprawnych w Opatowie, III kadencjitreść.pdf
2920.08.2012wyznaczenia osoby do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnychtreść.pdf
3030.08.2012powołania Komisji do odbioru i przekazania dokumentów zabezpieczonych jako dowody rzeczowe w sprawie niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnieńtreść.pdf
3131.08.2012dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2012 r.treść.pdf
3213.09.2012powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej u przedsiębiorcy "Twoje Zdrowie" - Lekarze Specjaliści sp. z o.o., Szpital Twoje Zdrowie w Opatowietreść.pdf
3317.09.2012powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli postepowania z odpadami medycznymi przez "Twoje Zdrowie" - Lekarze Specjaliści sp. z o.o.treść.pdf
3427.09.2012zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekazania o Niepełnosprawności w Opatowie i jego członkówtreść.pdf
3515.10.2012powołania Komisji do spraw weryfikacji stanu ewidencyjnego sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach Projektu WND-RPSW.05.01.00-26-126/08 pn.: "Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Opatowie" współfinansowanego z Europejskigo Funduszu Rozowju Regionalnego w amach Regionalnego Programu Operacyjnego WOjewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013treść.pdf
3615.10.2012powołania Komisji do spraw odbioru dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu WND-RPSW.05.01.00-26-126/08 pn.: "Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Opatowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 od TOP MEDICUS sp. z o.o. z siedzibą w Opatowietreść.pdf
3717.10.2012zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia projektu "Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego - strefa świętokrzyska - ze względu na przekroczenia pyłu PM2,5'' wraz z Planem Działań Krótkoterminowychtreść.pdf
3818.10.2012zmieniające zarządzenie Starosty Nr 36.2012 z dnia 15 października 2012 r.treść.pdf
3930.10.2012zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Przetargpwej dla przeprowadzenia oraz rokowań na zbycie nieruchomości Skarbu Państwatreść.pdf
4026.11.2012dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2012 r.treść.pdf
4128.11.2012przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
4229.11.2012powołania na lata 2012-2015 Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnychtreść.pdf
4304.12.2012utworzenia w centrum pomocy zespołu dokonujacego oceny wniosku Domu Pomocy Społecznej w Zochcinkutreść.pdf
4407.12.2012zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
4507.12.2012zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Skarbu Państwatreść.pdf
4613.12.2012dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2012treść.pdf
4713.12.2012zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
4817.12.2012powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opatowie, kadencja 2012-2016treść.pdf
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2012-04-24
Data publikacji:
2012-04-24
Data ostatniej zmiany:
2013-01-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-23 15:31:28, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)