Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zarządzenia wydane w 2016 r.

Zbieranie statystyk

treść.pdf

Nr aktu Data wydania W sprawie Plik
1.2016 05.02.2016 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych treść.pdf
2.2016 12.02.2016 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2016 treść.pdf
3.2016 12.02.2016 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w doku pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2016 treść.pdf
4.2016 26.02.2016 zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzonych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
5.2016 03.03.2016 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
6.2016 03.03.2016 zatwierdzenia sprawozdania rocznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opatowie za 2015 rok treść.pdf
7.2016 04.03.2016 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2016 treść.pdf
8.2016 09.03.2016 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej pracowników Wydziału komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
9.2016 17.03.2016 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Opatowie na terenie powiatu opatowskiego w roku 2016 treść.pdf
10.2016 01.04.2016 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej pracownika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
11.2016 13.04.2016 powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu treść.pdf
12.2016 13.04.2016 powołania komisji ds. oceny przydatności i likwidacji mienia ruchomego stanowiącego własność powiatu opatowskiego treść.pdf
13.2016 13.04.2016 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
14.2016 25.04.2016 wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia treść.pdf
15.2016 29.04.2016 zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2016-2018 treść.pdf
16.2016 05.05.2016 powołania komisji do oceny prac w etapie powiatowym XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plstycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo" treść.pdf
17.2016 19.05.2016 ustalenia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych treść.pdf
18.2016 13.06.2016 uzupełnienia jednolitego rzeczoego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Opatowie treść.pdf
19.2016 30.05.2016 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
20.2016 03.06.2016 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących "Wykonania instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie w formule zaprojektuj i wybuduj" treść.pdf
21.2016 14.06.2016 powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
22.2016 23.06.2016 powołania Komisji liwkidacyjnej składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
23.2016 23.06.2016 podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie treść.pdf
24.2016 27.06.2016 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
25.2016 01.07.2016 ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Powiuatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Opatowie treść.pdf
26.2016 13.07.2016 powołania Powiatowej Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów eliminacji powiatowych XVII edycji konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" treść.pdf
27.2016 21.07.2016 wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w 2016 roku treść.pdf
28.2016 21.07.2016 ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa                             (dz.194) treść.pdf
29.2016 21.07.2016 ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa                             (dz.198) treść.pdf
30.2016 21.07.2016 ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa                             (dz.229) treść.pdf
31.2016 03.08.2016 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2016 r. treść.pdf
32.2016 10.08.2016 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2016 r. treść.pdf
33.2016 11.08.2016 powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Opatowie treść.pdf
34.2016 12.08.2016 zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok przeprowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie treść.pdf
35.2015 25.08.2016 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn. "Docieplenie i modernizacja ścian zewnętrznych i dachu budynku mieszkalnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym 110, 27-552 Baćkowice" treść.pdf
36.2016 30.08.2016 przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego w 2016 r. treść.pdf
37.2016 08.09.2016 ogłoszenia konkursu na pomysł zagospodarowania terenu w celu utworzenia Placu Rekreacyjno - Wypoczynkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Opatowie treść.pdf
38.2016 08.09.2016 ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa treść.pdf
39.2016 21.09.2016 zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Opatowie" treść.pdf
40.2016 22.09.2016 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego na terenie powiatu opatowskiego w roku 2016 treść.pdf
41.2016 23.09.2016 zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Opatowie" treść.pdf
42.2016 26.09.2016 organizacji akcji kurierskiej na terenie powiatu opatowskiego treść.pdf
43.2016 04.10.2016 zmiany zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Panstwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w 2016 roku treść.pdf
44.2016 10.10.2016 zakwalifikowania do kategorii majatku zużytego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
45.2016 11.10.2016 powołania stalej Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów oraz rokowań związanych ze zbyciem nieruchomości Skarbu Państwa treść.pdf
46.2016 13.10.2016 powołania komisji dla dokonania oceny udatności uprawy leśnej założonej w 2013 r. na działce o nr 3/1 położonej w obrębie Bronisławów w gminie Tarłów treść.pdf
47.2016 14.10.2016 zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 r. przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie treść.pdf
48.2016 14.10.2016 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2016 r. treść.pdf
49.2016 21.10.2016 utworzenia zespołu oceniającego wniosek dotyczący finansowania warsztatu terapii zajęciowej treść.pdf
50.2016 27.10.2016 zmiany zarządzenia w sprawie zakwalifikowania do kategorii majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
51.2016 28.10.2016 powołania komisji konkursowej do oceny prac zgłoszonych do konkursu na pomysł zagospodarowania terenu w celu utworzenia Placu Rekreacyjno - Wypoczynkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Opatowie treść.pdf
52.2016 07.11.2016 zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej do ocenyu prac zgłoszonych do konkursu na pomysł zagospodarowania terenu w celu utworzenia placu Rekreacyjno - Wypoczynkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Opatowie treść.pdf
53.2016 07.11.2016 powołania komisji do dokonania odbioru nieruchomości położonej w Opatowie treść.pdf
54.2016 07.11.2016 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2016 r. treść.pdf
55.2016 17.11.2016 zmiany zarządzenia w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie treść.pdf
56.2016 18.11.2016 zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 r. przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie treść.pdf
57.2016 24.11.2016 ogłoszenia o pierwszych przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Panstwa treść.pdf
58.2016 24.11.2016 ogłoszenia o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa treść.pdf
59.2016 24.11.2016 ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa treść.pdf
60.2016 24.11.2016 ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci Skarbu Państwa treść.pdf
61.2016 28.11.2016 przeprowadzania kontroli realizacji umowy dzierżawy treść.pdf
62.2016 28.11.2016 wprowadzenia "Zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Opatowie" treść.pdf
63.2016 06.12.2016 dokonania zmian w planie wydatków bieżącycm Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2016 r. treść.pdf
64.2016 06.12.2016 przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Opatowie treść.pdf
65.2016 06.12.2016 powołania zespołu do realizacji zadań mających na celu utworzenia Centrum Rekreacyjno - Wypoczynkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Opatowie treść.pdf
66.2016 07.12.2016 zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w starostwie Powiatowym w Opatowie" treść.pdf
67.2016 29.12.2016 zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa treść.pdf
68.2016 29.12.2016 ustalenia Regulaminu przeznaczenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Opatowie treść.pdf
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2016-04-22
Data publikacji:
2016-04-22
Data ostatniej zmiany:
2017-09-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-21 10:18:36, zmian dokonał(a): Monika Kostępska

WCAG 2.0 (Level AA)