Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zarządzenia wydane w 2020 r.

Zbieranie statystyk

Zbiór aktów własnych Starosty Opatowskiego

Zarządzenia wydane w 2020 r.

Zbiór aktów własnych Starosty Opatowskiego

Wykaz zarządzeń Starosty Opatowskiego wydanych w 2020 r.
Nr aktu Data wydania w sprawie: Plik
1.2020 22.01.2020 zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie plik PDF
2.2020 22.01.2020 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie oraz innych zarządzeń plik PDF
3.2020 22.01.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej pracowników Straostwa Powiatowego w Opatowie plik PDF
4.2020 28.01.2020 organizacji pozamilitarnyuch przygotowań obronnych w powiecie opatowskim w 2020 r. plik PDF
5.2020 29.01.2020 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy wyposażenia plik PDF
6.2020 29.01.2020 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych" w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik PDF z załącznikiem
7.2020 30.01.2020 w sprawie przyjecia planu postepowań o udzielenie zamówień jakie przewidziane są do przeprowadzenia w roku finansowym 2020 w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik PDF z załącznikiem
8.2020 30.01.2020 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2020 plik PDF
9.2020 30.01.2020 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu opatowskiego w roku 2020 plik PDF
10.2020 14.02.2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik PDF
11.2020 27.02.2020 w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie plik PDF
12.2020 27.02.2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik PDF
13.2020 05.03.2020 w sprawie okreslenia zasad oraz wprowadzenia procedury udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Starostę Opatowskiego plik PDF
14.2020 05.03.2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzonych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2020 rok plik PDF
15.2020 06.03.2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok przeprowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie plik PDF
16.2020 06.03.2020 zmieniajace zarządzenie o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opatowie, kadencja 2019-2023 plik PDF
17.2020 010.03.2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik PDF
18.2020 11.03.2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujace na terenie Powiatu Opatowskiego plik PDF
19.2020 16.03.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy wyposażenia plik PDF
20.2020 16.03.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy wyposażenia plik PDF
21.2020 16.03.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy wyposażenia plik PDF
22.2020 16.03.2020 w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Opatowie
plik PDF
23.2020 20.03.2020 w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w 2020 roku plik PDF
24.2020 26.03.2020 w sprawie powołania  Komisji do przeprowadzenia  odbiorów częściowych  i odbioru  końcowego robót budowlanych plik PDF
25.2020 26.03.2020 w sprawie  powołania  Komisji do przeprowadzenia  odbioru  dostawy wyposażenia plik PDF
26.2020 27.03.2020 w sprawie wykazu  nieruchomości  Skarbu Państwa  przeznaczonych  do zbycia w 2020 roku plik PDF
27.2020 30.03.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opatowie za 2019 rok plik PDF z zalącznikiem
28.2020 01.04.2020 w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Starostwa Powiatowego w Opatowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 plik PDF
29.2020 02.04.2020 w sprawie wprowadzenia procedury przebywania w miejscach kwarantannach na terenie Powiatu Opatowskiego plik PDF
30.2020 02.04.2020 o zmianie zarządzenia w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Starostwa Powiatowego w Opatowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 plik PDF
31.2020 15.04.2020 o zmianie zarządzenia w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziane są do przeprowadzenia w roku finansowym 2020 w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik PDF
32.2020 17.04.2020 w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w 2020 roku plik PDF
33.2020 21.04.2020 w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Starostwa Powiatowego w Opatowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 plik PDF
34.2020 06.05.2020 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Opatowie" plik PDF
35.2020 07.05.2020 o zmianie zarządzenia w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Starostwa Powiatowego w Opatowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 plik PDF
36.2020 15.05.2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych. plik PDF
37.2020 25.05.2020 w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia Nr 18.2020 Starosty Opatowskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującego na terenie Powiatu Opatowskiego plik PDF
38.2020 25.05.2020 w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Starostwa Powiatowego w Opatowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 plik PDF
39.2020 10.06.2020 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania na lata 2017 - 2020 Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych plik PDF
40.2020 10.06.2020 o zmianie zarządzenia w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziane są do przeprowadzenia w roku finansowym 2020 w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik PDF
41.2020 25.06.2020 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego plik PDF
42.2020 25.06.2020 w sprawie powołania zespołu powypadkowego plik PDF
43.2020 29.06.2020 w sprawie powołania Komisji do odbioru nieruchomości Skarbu Państwa od bezumownego użytkownika plik PDF
44.2020 29.06.2020 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego plik PDF
45.2020 29.06.2020 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego plik PDF
46.2020 29.06.2020 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2020 r. plik PDF
47.2020 17.07.2020 o zmianie zarządzenia w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziane są do przeprowadzenia w roku finansowym 2020 w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik PDF
48.2020 30.07.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy wyposażenia plik PDF
49.2020 30.07.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy wyposażenia plik PDF
50.2020 30.07.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy wyposażenia plik PDF
51.2020 03.08.2020 o zmianie zarządzenia w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziane są do przeprowadzenia w roku finansowym 2020 w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik PDF
52.2020 10.08.2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik PDF
53.2020 13.08.2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu przeznaczania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik PDF
54.2020 08.09.2020 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Opatowie plik PDF
55.2020 08.09.2020 w sprawie wyboru członków komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego plik PDF
56.2020 22.09.2020 w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych wiosną 2016 r. na terenie Powiatu Opatowskiego plik PDF
57.2020 29.09.2020 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2020 r. plik PDF
58.2020 30.09.2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. Dostępności plik PDF
59.2020 05.10.2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Geodety Powiatowego/Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik PDF
60.2020 14.10.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego dostawy plik PDF
61.2020 14.10.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych plik PDF
62.2020 14.10.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych plik PDF
63.2020 14.10.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych plik PDF
64.2020 15.10.2020 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Opatowie" plik PDF
65.2020 15.10.2020 o zmianie zarządzenia w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziane są do przeprowadzenia w roku finansowym 2020 w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik PDF
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Karol Adamski
Informację wprowadził:
Karol Adamski
Data wytworzenia:
2020-01-30
Data publikacji:
2020-01-30
Data ostatniej zmiany:
2020-10-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-21 10:18:36, zmian dokonał(a): Monika Kostępska

WCAG 2.0 (Level AA)