Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zestawienie zmian w ustawie maj 2020 r.

Ikona statystyk
Nowelizacja przepisów od dnia 16 maja 2020 r.

Poszerzono zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, która obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzace jednoosobową działalność gospdoarczą  - niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. W znowelizowanych przepisach wprowadzono obowiązek dokumentowania udzielenia porady w systemie teleinformatycznym. Uregulowano kwestie przetwarzania danych osobowych oraz usprawniono proces sprawozdawczości poprzez oparcie go o dane i procesy zawarte w systemie. System umożliwia wykonywanie zadań nałożonych ustawą w sposób nie wymagający kontaktu osobistego i w tym celu rozwijane są kolejne jego funkcjonalności.

Jedną z nich jest moduł zapisów na porady zdalne przez beneficjentów pomocy przez stronę https://np.ms.gov.pl. Możliwość rejestracji przez obywateli na porady za pomocą strony internetowej to istotne narzędzie przy wykonywaniu przez dany powiat zadań nałożonych ustawą, ale przede wszystkim ułatwienie dedykowane beneficjentom systemu nieodpłatnej pomocy.

 

Nieodpłatna pomoc prawna także dla jednoosobowych firm

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-05-21
Data publikacji:
2020-05-21
Data ostatniej zmiany:
2020-05-21

Informacje ogólne

Ikona statystyk
W Powiecie Opatowskim, tak w każdym powiecie funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej, uruchomionych mamy 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie:

Zakres nieodpłatnej pomocy po nowelizacji ustawy

Ikona statystyk
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl) w bardzo przystępny sposób ujęto zakres obejmuje nieodpłatna pomoc po nowelizacji stawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, którą poniżej zacytujemy:

Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych PRZESTĘPSTWEM

Ikona statystyk
Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-02-12
Data publikacji:
2020-02-12
Data ostatniej zmiany:
2020-04-23

Podstawowe informacje nt. NPP

Ikona statystyk

 

INFORMACJA NPP - KORONAWIRUS 

Informacja dostępna po naciśnięciu tutaj

Informacja nt. siedzib i godzin pracy NPP na terenie powiatu opatowskiego dostępna po naciśnieciu tutaj 

 
Działając w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), Powiat Opatowski realizuje zadanie zlecone z zakresu udzielania nieodpłatnej  pomocy prawnej.
Zarządzeniem Nr 37.2015 r. Starosty Opatowskiego z dnia 15 października 2015 r., zmienionym zarządzeniem Nr 4.2017 r. z dnia 20 stycznia 2017 r. ustalono dwa punkty udzielania NPP. Punkty działają od 1 stycznia 2016 r.
Punkt NPP Nr 1 – usytułowany jest w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie  przy ul. Henryka Sienkiewicza 17, pokój 101, I piętro. (w 2020 r. usługi świadczy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego z siedzibą w Opatowie).
Punkt NPP Nr 2  - usytułowany jest w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie  przy ul. Stodolnej 1, pokój 4, parter. (Na  podstawie umowy użyczenia Nr G.II.6845.7.2018 r. zawartej w dniu  18 października 2018 r. pomiędzy Powiatem Opatowskim a Urzędem Miasta i Gminy w Ożarowie).
Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 stycznia 2019 r. usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Termin wizyt ustalany jest telefonicznie pod nr: 
15-86-84-712                                                                                                  
 więcej informacji na stronie:  www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

Klauzula RODO dostępna po naciśnięciu tutaj 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Jolanta Magierowska
Informację wprowadził:
Jolanta Magierowska
Data wytworzenia:
2016-02-09
Data publikacji:
2016-02-09
Data ostatniej zmiany:
2020-03-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-24 10:36:41, zmian dokonał(a): Ewa Masternak

WCAG 2.0 (Level AA)