Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

WAŻNE ZMIANY NA CZAS PANDEMII

Ikona statystyk

Z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 w Polsce i na świecie zaistniała konieczność wprowadzenia zmian, a wynikających z art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086), będących odpowiedzią na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego beneficjenta i prawnika poprzez wprowadzenie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość.

W okresie trwania pandemii prawnicy świadczący nieodpłatną pomoc prawną w Starostwie Powiatowym w Opatowie oraz w delegaturze w Ożarowie realizują zadania za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem.

Dane do kontaktu:

1) nr telefonu: (15) 8684712 lub 797994708;

2) adres e-mail: asystent@opatow.pl;

3) e-PUAP: adres skrzynki: /itob629a04/SkrytkaESP lub należy wpisać na stronie epuap.gov.pl w pozycji nazwa adresata podmiot: „Powiat Opatowski”;

4) bezpośrednia rejestracja z możliwością wskazania konkretnego terminu za pomocą strony Ministerstwa Sprawiedliwości  https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie/opatowski.

UWAGA!!! W sytuacji wyjątkowej (brak dostępu do internetu) osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon pod nr (15) 8684712 lub 797994708.

Z rozmowy tej niezwłocznie sporządza się przez osobę odbierającą oświadczenia notatka służbowa. 

W notatce zostaną zamieszczone niezbędne dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz data złożenia oświadczeń. W dokumencie będą wskazane przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia i odznaczona treść oświadczeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a dotyczących informacji o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz o nie zatrudnianiu w ciągu ostatniego roku innych osób. Jak również oświadczenie, że osoba dzwonią wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych przez starostwo powiatowe, wojewodę oraz w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-11-05
Data publikacji:
2020-11-05
Data ostatniej zmiany:
2020-11-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-24 10:36:41, zmian dokonał(a): Ewa Masternak

WCAG 2.0 (Level AA)