Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Książka kontroli - 2017 r.

Zbieranie statystyk
Lp. Organ kontrolujący Przedmiot kontroli Wnioski
1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

- organizacja pracy PKL,

- warunki lokalowe PKL,

- orzecznictwo PKL,

- dokumentacja kwalifikacji wojskowej.

- w protokole
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kontrola zadania opracowanie uproszczonych planów urzadzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - w informacji
3. Wojewoda Świętokrzyski - przygotowanie systemu niedopłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - w wystąpieniu pokontrolnym
4. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie - wydzierżawienie mienia komunalnego powiatów, obejmujących skladaniki majątkowe szpitali w PSzczynie, Białogardzie, Opatowie oraz Łasku na rzecz Centrum Dializ sp. z o.o. z siedziba w Sosnowcu - w wystąpieniu pokontrolnym
5. Wojewoda Świętokrzyski - problemowa z zakresu realizacji zadań zespołu - w protokole

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2018-01-01
Data publikacji:
2018-01-01
Data ostatniej zmiany:
2020-06-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 15:13:04, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)