Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Książka kontroli - 2020 r.

Zbieranie statystyk
- kontrole zewnętrzne przeprowadzone wobec Starosty - 

 

L.p. Data kontroli Organ kontrolujący Przedmiot kontroli Wyniki
1 05.02.2020 Wojewoda Świętokrzyski Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Opatowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Opatowie przeprowadzonej w dniu 5 lutego 2020 r. - sprawozdanie
2 01.04-30.04.2020 Wojewoda Świętokrzyski Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Opatowski ustawy z dnia 5 siernia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - wystąpienie pokontrolne
3 22-23.04.2020 Państwowa Straż Pożarna  - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie Czynności kontrolno - rozpoznawcze na terenach leśnych w obrębie Smugi, gmina Wojiechowice  
4 od 15.06.2020 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Kontrola kompleksowa gospodsarki finansowej - wystąpienie pokontrolne
5 25.06.2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Trwałość projektu nr RPSW.04.02.00-26-771/11 pn. "Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Opatowskiego" - informacja pokontrolna Nr 13/IV/RPO/2020
6 07.09.2020 - 09.09.2020 Urząd Marszałkowski Wojewóztwa Świętokrzyskiego Departement Kontroli i Certyfikacji RPO Kontrola planowana na miejscu obejmująca kntrolę w trakcie realizacji projektu konursowego projektu "Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim" Nr projektu RPSW.08.05.01-26-0024/19 - informacja pokontrolna Nr RPSW.08.05.01-26-0024/19-001
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-06-15
Data publikacji:
2020-06-15
Data ostatniej zmiany:
2020-10-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 15:13:04, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)