Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Ikona statystyk
Czy rejestr czynności musi być udostępniany publicznie?
Żaden przepis prawa nie nakazuje publikowania rejestru czynności lub kategorii czynności na stronie internetowej administratora danych lub podmiotu przetwarzającego. We wskazówkach i wyjaśnieniach dotyczących obowiązku rejestrowania czynności i kategorii czynności przetwarzania określonego w art. 30 ust. 1 i 2 RODO, wskazujemy, że celem i funkcją obowiązku określonego w art. 30 RODO jest zachowanie przez administratora i podmiot przetwarzający zgodności z RODO oraz umożliwienie organowi nadzorczemu monitorowanie prowadzonego przetwarzania (str. 4). Zgodnie z art. 30 ust. 4 takie rejestry udostępniane są jedynie na żądanie organu nadzorczego. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 30 ust 1 lit. g i art. 30 ust 2 lit. d RODO zawierają one ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, nie powinny być one udostępniane osobom trzecim.
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Inspektor Ochrony Danych
Informację wprowadził:
Renata Kowalska
Data wytworzenia:
2020-01-23
Data publikacji:
2020-01-23
Data ostatniej zmiany:
2020-02-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 14:55:21, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)