Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1172072
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane45915
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne25307
Ikona - strzałka prawaHistoria22901
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach22945
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki61878
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6410
Ikona - strzałka prawaKomunikaty239485
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru10076
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru1912
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17874
Ikona - strzałka prawaRegulamin27505
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu45015
Ikona - strzałka prawaKompetencje23528
Ikona - strzałka prawaPlan pracy10613
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady12660
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu3382
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej3260
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu3262
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna3321
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji9932
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002610
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006615
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010617
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014600
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018721
Ikona - strzałka prawaStarosta42010
Ikona - strzałka prawaWicestarosta23343
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu28850
Ikona - strzałka prawaKompetencje6124
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu19033
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu8484
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu87818
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu81753
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty38245
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych19311
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje3199
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej2618
Ikona - strzałka prawaStatystyki2456
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru28029
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy19907
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki26039
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty301
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg50583
Ikona - strzałka prawaInformacje1995
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego18280
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu20633
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem47079
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia2384
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury31208
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia14348
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania3261
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska27856
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5600
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych4853
Ikona - strzałka prawaDruki859
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji5662
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności31769
Ikona - strzałka prawaInformacje8360
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania260
Ikona - strzałka prawaDział Prawny15930
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów11416
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP8225
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli12951
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa24385
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie775
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi14244
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie1305
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie1817
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie1504
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie1349
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie1443
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach2159
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka1653
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie1631
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach1394
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie1754
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku1649
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie1596
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie1392
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie1785
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie1343
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym1530
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty599
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie1658
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie1567
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie1893
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie2170
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie1328
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz7202
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji19330
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej13454
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego21686
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny17086
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny22538
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20137849
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3213
Ikona - strzałka prawaRadni4163
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3429
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5271
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3892
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3836
Ikona - strzałka prawaRok 201410478
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3481
Ikona - strzałka prawaRadni4481
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu6116
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7096
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5124
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5030
Ikona - strzałka prawaRok 20157569
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2276
Ikona - strzałka prawaRadni2965
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3523
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6152
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4163
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4303
Ikona - strzałka prawaRok 20166993
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1891
Ikona - strzałka prawaRadni2829
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2852
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4375
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa1150
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3336
Ikona - strzałka prawaRok 20174880
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1351
Ikona - strzałka prawaRadni1781
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1839
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2942
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa1919
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2321
Ikona - strzałka prawaRok 2018406
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu97
Ikona - strzałka prawaRadni100
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu98
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych163
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty155
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne21
Ikona - strzałka prawaPrzetargi107
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty67
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne23
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu1173
Ikona - strzałka prawaBudżet 2018862
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany339
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa200
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu146
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie150
Ikona - strzałka prawaBudżet 20172951
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1656
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa830
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu806
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie766
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163834
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2780
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1352
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1562
Ikona - strzałka prawaOpinie1304
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154719
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3231
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2057
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2458
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1851
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145660
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4004
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2444
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3083
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2076
Ikona - strzałka prawaBudżet 20136354
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3950
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2712
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3474
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2324
Ikona - strzałka prawaBudżet 20126173
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5461
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2798
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2662
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119930
Ikona - strzałka prawaBudżet 20109849
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910010
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812778
Ikona - strzałka prawaBudżet 200711119
Ikona - strzałka prawaBudżet 200614433
Ikona - strzałka prawaBudżet 200516260
Ikona - strzałka prawaBudżet 200412965
Ikona - strzałka prawaBudżet 200311111
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa6874
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała3369
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13133
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego22451
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego15975
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze164584
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne23
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie42
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice24703
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska25287
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik27382
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów41021
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów25428
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie17735
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów42194
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice21926
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11046
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian18984
Ikona - strzałka prawaArchiwum13622
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10612
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10039
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9941

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-20 12:24:58, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)