Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2152782
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane55232
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne29554
Ikona - strzałka prawaHistoria27075
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach27337
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki68247
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje8164
Ikona - strzałka prawaKomunikaty556147
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru25826
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru6924
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.5209
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia Starosty1476
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut22893
Ikona - strzałka prawaRegulamin35787
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu59796
Ikona - strzałka prawaKompetencje30254
Ikona - strzałka prawaPlan pracy16431
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady17338
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu7556
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej7204
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu6867
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna6993
Ikona - strzałka prawaKomisja skarg, wniosków i petycji1168
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji18326
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20023151
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20062900
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20102970
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20142966
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20183537
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20232391
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i wnioski1757
Ikona - strzałka prawaRok 20191173
Ikona - strzałka prawaRok 2020307
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji13831
Ikona - strzałka prawaStarosta57117
Ikona - strzałka prawaWicestarosta29928
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu38964
Ikona - strzałka prawaKompetencje8090
Ikona - strzałka prawaProtokoły2933
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu24736
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu14812
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu1750
Ikona - strzałka prawaza rok 20182343
Ikona - strzałka prawaza rok 2019858
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu125678
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu131029
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty75120
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych24595
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje14248
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej9364
Ikona - strzałka prawaStatystyki8195
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru36129
Ikona - strzałka prawaWydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków (urny z prochami) z zagranicy312
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy26577
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki34350
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty4822
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg65793
Ikona - strzałka prawaInformacje5450
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego23652
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem66923
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia11297
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania6740
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury43986
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia93368
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania11724
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska38236
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy7929
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych6703
Ikona - strzałka prawaDruki4686
Ikona - strzałka prawaKomunikaty3307
Ikona - strzałka prawaInformacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne742
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu12019
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności48909
Ikona - strzałka prawaOrzeczenia dla osób dorosłych1465
Ikona - strzałka prawaOrzeczenia dla dzieci870
Ikona - strzałka prawaLegitymacje1033
Ikona - strzałka prawaKarty parkingowe1177
Ikona - strzałka prawaInformacje16044
Ikona - strzałka prawaStatystyka960
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania11920
Ikona - strzałka prawaDział Prawny20882
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów15885
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP12469
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Opatowie288
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli16954
Ikona - strzałka prawaZasady udostępniania1559
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa30562
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie2523
Ikona - strzałka prawaRODO19765
Ikona - strzałka prawaAdministrator Danych Osobowych548
Ikona - strzałka prawaInspektor Ochrony Danych525
Ikona - strzałka prawaInformacje, zasady, zmiany920
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1336
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie4474
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne i inne podmioty powiatu2087
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie8011
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie6543
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie5613
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie5263
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach7184
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka7077
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie7129
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach5902
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie7317
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku6949
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie6771
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie6334
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie7006
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1313
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie5846
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym6245
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty2210
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie5922
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie6309
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie6455
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie7281
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie6478
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach3098
Ikona - strzałka prawaKlub "Senior +" w Ożarowie2072
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zakład Transportu w Opatowie7104
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1085
Ikona - strzałka prawaInformacje1499
Ikona - strzałka prawaRozkłady jazdy2788
Ikona - strzałka prawaSzpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie2763
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie2335
Ikona - strzałka prawaCentrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Opatowie239
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji23671
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej17275
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego25764
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny20742
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny27625
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201610622
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3511
Ikona - strzałka prawaRadni4640
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4911
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7230
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty6179
Ikona - strzałka prawaRok 201714046
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3302
Ikona - strzałka prawaRadni5921
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4893
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6884
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5448
Ikona - strzałka prawaRok 201810111
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2800
Ikona - strzałka prawaRadni4194
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3448
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5041
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4542
Ikona - strzałka prawaRok 20198846
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1882
Ikona - strzałka prawaRadni2856
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2640
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4862
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3854
Ikona - strzałka prawaRok 20205549
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1495
Ikona - strzałka prawaRadni1856
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu1854
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3139
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2795
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne4642
Ikona - strzałka prawaPrzetargi65995
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty52359
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne5874
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu4188
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1065
Ikona - strzałka prawaBudżet 20201863
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany892
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa598
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu539
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie550
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe520
Ikona - strzałka prawaBudżet 20193052
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1902
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa848
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1241
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie832
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe876
Ikona - strzałka prawaBudżet 20184993
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3365
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1854
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu2693
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1823
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1408
Ikona - strzałka prawaBudżet 20176291
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4838
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2557
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu3611
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie2440
Ikona - strzałka prawaBudżet 20166831
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5588
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2917
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3849
Ikona - strzałka prawaOpinie2749
Ikona - strzałka prawaBudżet 20157681
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6164
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3667
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4771
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3397
Ikona - strzałka prawaBudżet 20148479
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6796
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa4043
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu5390
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3622
Ikona - strzałka prawaBudżet 20139371
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6532
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa4388
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu5811
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3865
Ikona - strzałka prawaBudżet 20128945
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany8196
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa4237
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4177
Ikona - strzałka prawaBudżet 201113845
Ikona - strzałka prawaBudżet 201013826
Ikona - strzałka prawaBudżet 200914199
Ikona - strzałka prawaBudżet 200816876
Ikona - strzałka prawaBudżet 200720502
Ikona - strzałka prawaBudżet 200629336
Ikona - strzałka prawaBudżet 200530098
Ikona - strzałka prawaBudżet 200416851
Ikona - strzałka prawaBudżet 200314582
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa11190
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała6472
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane16164
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego26843
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego19413
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze261509
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne3798
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie5455
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice30595
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska30461
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik32594
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów51337
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów30726
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie22557
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów48633
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice26650
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu14195
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian29329
Ikona - strzałka prawaArchiwum18480
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego13897
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów13643
Ikona - strzałka prawaAdministracja4
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi13050

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-24 15:50:31, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)