Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2277790
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane56326
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne30049
Ikona - strzałka prawaHistoria27590
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach27861
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki68983
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje8349
Ikona - strzałka prawaKomunikaty591201
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru29043
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru7906
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.5526
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia Starosty2504
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut23430
Ikona - strzałka prawaRegulamin36615
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu61127
Ikona - strzałka prawaKompetencje31023
Ikona - strzałka prawaPlan pracy16990
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady17796
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu7971
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej7648
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu7220
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna7346
Ikona - strzałka prawaKomisja skarg, wniosków i petycji1366
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji19259
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20023474
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20063175
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20103245
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20143266
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20183828
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20232743
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i wnioski2102
Ikona - strzałka prawaRok 20191342
Ikona - strzałka prawaRok 2020479
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji15116
Ikona - strzałka prawaStarosta58621
Ikona - strzałka prawaWicestarosta30472
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu40013
Ikona - strzałka prawaKompetencje8284
Ikona - strzałka prawaProtokoły3329
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu25273
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu15359
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu2120
Ikona - strzałka prawaza rok 20182719
Ikona - strzałka prawaza rok 20191350
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu129961
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu140430
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty79718
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych25148
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje15940
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej10020
Ikona - strzałka prawaStatystyki8850
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru36944
Ikona - strzałka prawaWydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków (urny z prochami) z zagranicy496
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy27326
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki35115
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty5258
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg68006
Ikona - strzałka prawaInformacje5806
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego24172
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem69434
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia13196
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania8306
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury45318
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia106853
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania13171
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska39474
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy8226
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych6941
Ikona - strzałka prawaDruki5428
Ikona - strzałka prawaKomunikaty3750
Ikona - strzałka prawaInformacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne1000
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu12777
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności50537
Ikona - strzałka prawaOrzeczenia dla osób dorosłych1783
Ikona - strzałka prawaOrzeczenia dla dzieci1105
Ikona - strzałka prawaLegitymacje1268
Ikona - strzałka prawaKarty parkingowe1448
Ikona - strzałka prawaInformacje16891
Ikona - strzałka prawaStatystyka1256
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania13948
Ikona - strzałka prawaDział Prawny21333
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów16334
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP12912
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Opatowie794
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli17356
Ikona - strzałka prawaZasady udostępniania1933
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa31167
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie2678
Ikona - strzałka prawaRODO20410
Ikona - strzałka prawaAdministrator Danych Osobowych718
Ikona - strzałka prawaInspektor Ochrony Danych708
Ikona - strzałka prawaInformacje, zasady, zmiany1180
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1527
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie4842
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne i inne podmioty powiatu2482
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie8685
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie7057
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie6006
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie5655
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach7613
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka7544
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie7552
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach6341
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie7800
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku7369
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie7247
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie6891
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie7582
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1488
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie6347
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym6690
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty2377
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie6309
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie6734
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie6924
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie7725
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie7018
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach3551
Ikona - strzałka prawaKlub "Senior +" w Ożarowie2438
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zakład Transportu w Opatowie8048
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1265
Ikona - strzałka prawaInformacje1721
Ikona - strzałka prawaRozkłady jazdy3103
Ikona - strzałka prawaSzpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie3271
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kultury w Opatowie2881
Ikona - strzałka prawaCentrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Opatowie729
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji24128
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej17721
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego26293
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny21118
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny28242
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201610976
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3691
Ikona - strzałka prawaRadni4886
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu5115
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7489
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty6425
Ikona - strzałka prawaRok 201714409
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3462
Ikona - strzałka prawaRadni6382
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu5119
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7166
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5719
Ikona - strzałka prawaRok 201810492
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2949
Ikona - strzałka prawaRadni4451
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3706
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5303
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4759
Ikona - strzałka prawaRok 20199403
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2067
Ikona - strzałka prawaRadni3080
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2884
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5210
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4148
Ikona - strzałka prawaRok 20206845
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1728
Ikona - strzałka prawaRadni2199
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu2151
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3656
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3232
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne5533
Ikona - strzałka prawaPrzetargi77461
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty60097
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne6600
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu4504
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1411
Ikona - strzałka prawaBudżet 2021125
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany55
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa35
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu29
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie30
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe38
Ikona - strzałka prawaBudżet 20202450
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1316
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa799
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu805
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie723
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe703
Ikona - strzałka prawaBudżet 20193477
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2186
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1005
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1516
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie973
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1037
Ikona - strzałka prawaBudżet 20185348
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3613
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2013
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu2941
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1984
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1677
Ikona - strzałka prawaBudżet 20176621
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5203
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2714
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu3889
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie2610
Ikona - strzałka prawaBudżet 20167144
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5868
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3068
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4058
Ikona - strzałka prawaOpinie2907
Ikona - strzałka prawaBudżet 20157977
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6451
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3809
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu5020
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3554
Ikona - strzałka prawaBudżet 20148777
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany7084
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa4185
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu5620
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3795
Ikona - strzałka prawaBudżet 20139710
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6794
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa4533
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu6032
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO4025
Ikona - strzałka prawaBudżet 20129243
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany8473
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa4388
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4334
Ikona - strzałka prawaBudżet 201114356
Ikona - strzałka prawaBudżet 201014287
Ikona - strzałka prawaBudżet 200914734
Ikona - strzałka prawaBudżet 200817294
Ikona - strzałka prawaBudżet 200721455
Ikona - strzałka prawaBudżet 200630829
Ikona - strzałka prawaBudżet 200531597
Ikona - strzałka prawaBudżet 200417253
Ikona - strzałka prawaBudżet 200314959
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa11646
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała6826
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane16534
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego27305
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego19778
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze272164
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne4261
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie6227
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice31018
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska30891
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik33071
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów52145
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów31432
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie23068
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów49408
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice27259
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu14567
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian30671
Ikona - strzałka prawaArchiwum19049
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego14291
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów14006
Ikona - strzałka prawaAdministracja4
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi13384

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)