Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1769151
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane52025
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne28049
Ikona - strzałka prawaHistoria25565
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach25670
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki65944
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje7507
Ikona - strzałka prawaKomunikaty418197
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru17588
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru4519
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.4029
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut21197
Ikona - strzałka prawaRegulamin33157
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu56111
Ikona - strzałka prawaKompetencje28335
Ikona - strzałka prawaPlan pracy14307
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady15770
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu5920
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej5667
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu5471
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna5726
Ikona - strzałka prawaKomisja skarg, wniosków i petycji458
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji14969
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20022064
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20061976
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20102021
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20141990
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20182489
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20231224
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i wnioski558
Ikona - strzałka prawaRok 2019466
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji7885
Ikona - strzałka prawaStarosta52673
Ikona - strzałka prawaWicestarosta28294
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu35579
Ikona - strzałka prawaKompetencje7417
Ikona - strzałka prawaProtokoły551
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu23066
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu13008
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu641
Ikona - strzałka prawaza rok 2018924
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu111920
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu114601
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty58875
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych22828
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje9346
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej6903
Ikona - strzałka prawaStatystyki5946
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru33440
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy24462
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki31545
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty3005
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg57880
Ikona - strzałka prawaInformacje4085
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego21963
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem58385
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia6994
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania2467
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury39543
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia51015
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania7384
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska34430
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy7032
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych5976
Ikona - strzałka prawaDruki2420
Ikona - strzałka prawaKomunikaty1790
Ikona - strzałka prawaInformacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne96
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu9761
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności43397
Ikona - strzałka prawaOrzeczenia dla osób dorosłych47
Ikona - strzałka prawaOrzeczenia dla dzieci27
Ikona - strzałka prawaLegitymacje37
Ikona - strzałka prawaKarty parkingowe46
Ikona - strzałka prawaInformacje12391
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania5925
Ikona - strzałka prawaDział Prawny19523
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów14542
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP11047
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli15690
Ikona - strzałka prawaZasady udostępniania437
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa28429
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1922
Ikona - strzałka prawaRODO17969
Ikona - strzałka prawaAdministrator Danych Osobowych72
Ikona - strzałka prawaInspektor Ochrony Danych54
Ikona - strzałka prawaInformacje, zasady, zmiany90
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie795
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie3355
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne i inne podmioty powiatu1029
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie5580
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie4833
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie4316
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie3960
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach5579
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka5281
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie5611
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach4438
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie5294
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku5226
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie5246
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie4509
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie5157
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe753
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie4222
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym4555
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty1613
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie4624
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie4942
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie4980
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie5594
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie4953
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach1592
Ikona - strzałka prawaKlub "Senior +" w Ożarowie870
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zakład Transportu w Opatowie3940
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe439
Ikona - strzałka prawaInformacje668
Ikona - strzałka prawaRozkłady jazdy1799
Ikona - strzałka prawaSzpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie827
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie729
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji22234
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej15951
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego24528
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny19444
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny25824
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20169438
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2901
Ikona - strzałka prawaRadni3952
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4138
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6246
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5297
Ikona - strzałka prawaRok 201712769
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2676
Ikona - strzałka prawaRadni4582
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4070
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5818
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4572
Ikona - strzałka prawaRok 20188804
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2187
Ikona - strzałka prawaRadni3489
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2613
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4134
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3677
Ikona - strzałka prawaRok 20196597
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1260
Ikona - strzałka prawaRadni1984
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1870
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3387
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2805
Ikona - strzałka prawaRok 2020351
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu69
Ikona - strzałka prawaRadni70
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu66
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych172
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty129
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne2101
Ikona - strzałka prawaPrzetargi27888
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty24568
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne3395
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu3099
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu53
Ikona - strzałka prawaBudżet 2020115
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany52
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa45
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu37
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie47
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe46
Ikona - strzałka prawaBudżet 20191770
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1108
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa441
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu509
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie403
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe401
Ikona - strzałka prawaBudżet 20183803
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2343
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1278
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1802
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1245
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe554
Ikona - strzałka prawaBudżet 20175192
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3706
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1965
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu2668
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1859
Ikona - strzałka prawaBudżet 20165727
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4596
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2318
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3039
Ikona - strzałka prawaOpinie2221
Ikona - strzałka prawaBudżet 20156611
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5093
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3140
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3855
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2797
Ikona - strzałka prawaBudżet 20147455
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5793
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3461
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4503
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3012
Ikona - strzałka prawaBudżet 20138273
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5536
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3791
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4939
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3283
Ikona - strzałka prawaBudżet 20127902
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany7176
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3704
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3588
Ikona - strzałka prawaBudżet 201112421
Ikona - strzałka prawaBudżet 201012363
Ikona - strzałka prawaBudżet 200912616
Ikona - strzałka prawaBudżet 200815352
Ikona - strzałka prawaBudżet 200716833
Ikona - strzałka prawaBudżet 200623111
Ikona - strzałka prawaBudżet 200524305
Ikona - strzałka prawaBudżet 200415349
Ikona - strzałka prawaBudżet 200313327
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa9676
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała5281
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane15151
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego25321
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego18263
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze224054
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne2449
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie3246
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice28603
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska28835
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik30708
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów47846
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów28421
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie20837
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów46355
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice24673
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu13082
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian25586
Ikona - strzałka prawaArchiwum16844
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego12760
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów12392
Ikona - strzałka prawaAdministracja4
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11946

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-27 15:21:44, zmian dokonał(a): Paweł Łodej

WCAG 2.0 (Level AA)