Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1704105
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane51669
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne27901
Ikona - strzałka prawaHistoria25415
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach25498
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki65718
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje7443
Ikona - strzałka prawaKomunikaty407893
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru16902
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru4366
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.3901
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut21034
Ikona - strzałka prawaRegulamin32811
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu55573
Ikona - strzałka prawaKompetencje28154
Ikona - strzałka prawaPlan pracy14085
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady15603
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu5722
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej5479
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu5318
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna5608
Ikona - strzałka prawaKomisja skarg, wniosków i petycji375
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji14704
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20021993
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20061907
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20101953
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20141924
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20182405
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20231121
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i wnioski449
Ikona - strzałka prawaRok 2019380
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji7487
Ikona - strzałka prawaStarosta52069
Ikona - strzałka prawaWicestarosta28025
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu35108
Ikona - strzałka prawaKompetencje7330
Ikona - strzałka prawaProtokoły392
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu22815
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu12529
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu544
Ikona - strzałka prawaza rok 2018791
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu110494
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu111988
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty57268
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych22636
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje8904
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej6628
Ikona - strzałka prawaStatystyki5731
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru33016
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy24120
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki31197
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty2815
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg57369
Ikona - strzałka prawaInformacje3934
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego21739
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem57731
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia6687
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania2281
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury39095
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia48346
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania7131
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska33888
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy6915
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych5891
Ikona - strzałka prawaDruki2320
Ikona - strzałka prawaKomunikaty1628
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu9502
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności42485
Ikona - strzałka prawaInformacje12003
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania5475
Ikona - strzałka prawaDział Prawny19286
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów14337
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP10854
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli15592
Ikona - strzałka prawaZasady udostępniania336
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa28173
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1840
Ikona - strzałka prawaRODO17792
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie721
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie3257
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne i inne podmioty powiatu957
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie5283
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie4668
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie4165
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie3818
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach5387
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka5015
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie5403
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach4236
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie5079
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku5027
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie5025
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie4336
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie4931
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe712
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie4037
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym4365
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty1553
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie4450
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie4690
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie4806
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie5368
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie4775
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach1357
Ikona - strzałka prawaKlub "Senior +" w Ożarowie713
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zakład Transportu w Opatowie3546
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe378
Ikona - strzałka prawaInformacje536
Ikona - strzałka prawaRozkłady jazdy1607
Ikona - strzałka prawaSzpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie623
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie546
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji22083
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej15811
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego24418
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny19308
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny25680
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20138448
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3691
Ikona - strzałka prawaRadni4809
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3904
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5953
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4477
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4584
Ikona - strzałka prawaRok 201412501
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu4471
Ikona - strzałka prawaRadni5664
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu8033
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych10121
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa6457
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty6202
Ikona - strzałka prawaRok 20159606
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3166
Ikona - strzałka prawaRadni4079
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4624
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych8041
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5446
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty6048
Ikona - strzałka prawaRok 20169325
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2834
Ikona - strzałka prawaRadni3875
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4061
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6141
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5197
Ikona - strzałka prawaRok 201712604
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2608
Ikona - strzałka prawaRadni4398
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3950
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5677
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4471
Ikona - strzałka prawaRok 20188596
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2118
Ikona - strzałka prawaRadni3414
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2513
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3981
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3560
Ikona - strzałka prawaRok 20195889
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1136
Ikona - strzałka prawaRadni1790
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1671
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2939
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2479
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne1976
Ikona - strzałka prawaPrzetargi23760
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty21975
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne3180
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu3016
Ikona - strzałka prawaBudżet 20191597
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany998
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa390
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu439
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie361
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe329
Ikona - strzałka prawaBudżet 20183691
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2226
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1206
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1705
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1179
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe480
Ikona - strzałka prawaBudżet 20175097
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3590
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1898
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu2562
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1793
Ikona - strzałka prawaBudżet 20165620
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4500
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2260
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2954
Ikona - strzałka prawaOpinie2166
Ikona - strzałka prawaBudżet 20156519
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4985
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3089
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3775
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2734
Ikona - strzałka prawaBudżet 20147369
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5703
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3407
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4421
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2953
Ikona - strzałka prawaBudżet 20138189
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5431
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3736
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4844
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3217
Ikona - strzałka prawaBudżet 20127811
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany7092
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3655
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3524
Ikona - strzałka prawaBudżet 201112283
Ikona - strzałka prawaBudżet 201012229
Ikona - strzałka prawaBudżet 200912472
Ikona - strzałka prawaBudżet 200815216
Ikona - strzałka prawaBudżet 200716546
Ikona - strzałka prawaBudżet 200622636
Ikona - strzałka prawaBudżet 200523873
Ikona - strzałka prawaBudżet 200415235
Ikona - strzałka prawaBudżet 200313206
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa9525
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała5187
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane15061
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego25191
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego18151
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze220006
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne2318
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie3060
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice28366
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska28672
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik30519
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów47405
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów28222
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie20610
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów46077
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice24478
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12985
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian25051
Ikona - strzałka prawaArchiwum16677
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego12642
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów12270
Ikona - strzałka prawaAdministracja4
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11832

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-12-13 15:35:20, zmian dokonał(a): Sylwia Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)