Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2106469
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane54590
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne29237
Ikona - strzałka prawaHistoria26760
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach27006
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki67728
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje8046
Ikona - strzałka prawaKomunikaty525151
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru23306
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru6121
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.4971
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia Starosty745
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut22580
Ikona - strzałka prawaRegulamin35184
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu59056
Ikona - strzałka prawaKompetencje29856
Ikona - strzałka prawaPlan pracy16012
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady17015
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu7235
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej6899
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu6606
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna6748
Ikona - strzałka prawaKomisja skarg, wniosków i petycji1044
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji17658
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20022890
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20062705
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20102776
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20142766
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20183336
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20232159
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i wnioski1513
Ikona - strzałka prawaRok 20191042
Ikona - strzałka prawaRok 2020185
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji12606
Ikona - strzałka prawaStarosta56345
Ikona - strzałka prawaWicestarosta29588
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu38300
Ikona - strzałka prawaKompetencje7964
Ikona - strzałka prawaProtokoły2468
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu24376
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu14468
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu1512
Ikona - strzałka prawaza rok 20182086
Ikona - strzałka prawaza rok 2019507
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu122865
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu128360
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty72090
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych24222
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje13116
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej8893
Ikona - strzałka prawaStatystyki7638
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru35604
Ikona - strzałka prawaWydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków (urny z prochami) z zagranicy173
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy26156
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki33781
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty4461
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg64004
Ikona - strzałka prawaInformacje5199
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego23319
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem65162
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia10136
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania5816
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury42987
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia83435
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania10785
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska37529
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy7752
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych6569
Ikona - strzałka prawaDruki4255
Ikona - strzałka prawaKomunikaty3010
Ikona - strzałka prawaInformacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne590
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu11551
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności47879
Ikona - strzałka prawaOrzeczenia dla osób dorosłych1279
Ikona - strzałka prawaOrzeczenia dla dzieci728
Ikona - strzałka prawaLegitymacje875
Ikona - strzałka prawaKarty parkingowe1044
Ikona - strzałka prawaInformacje15381
Ikona - strzałka prawaStatystyka757
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania10941
Ikona - strzałka prawaDział Prawny20597
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów15620
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP12169
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli16711
Ikona - strzałka prawaZasady udostępniania1328
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa30150
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie2418
Ikona - strzałka prawaRODO19432
Ikona - strzałka prawaAdministrator Danych Osobowych442
Ikona - strzałka prawaInspektor Ochrony Danych427
Ikona - strzałka prawaInformacje, zasady, zmiany768
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1228
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie4236
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne i inne podmioty powiatu1849
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie7579
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie6188
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie5339
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie5010
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach6872
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka6720
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie6841
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach5624
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie6900
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku6620
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie6441
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie5959
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie6621
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1213
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie5455
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym5881
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty2088
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie5667
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie6051
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie6139
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie6896
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie6153
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach2815
Ikona - strzałka prawaKlub "Senior +" w Ożarowie1825
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zakład Transportu w Opatowie6534
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe952
Ikona - strzałka prawaInformacje1347
Ikona - strzałka prawaRozkłady jazdy2661
Ikona - strzałka prawaSzpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie2342
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie2026
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji23373
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej17010
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego25482
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny20477
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny27176
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201610381
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3404
Ikona - strzałka prawaRadni4456
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4778
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7040
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5995
Ikona - strzałka prawaRok 201713789
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3179
Ikona - strzałka prawaRadni5673
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4745
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6685
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5257
Ikona - strzałka prawaRok 20189863
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2694
Ikona - strzałka prawaRadni4060
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3263
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4893
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4383
Ikona - strzałka prawaRok 20198530
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1775
Ikona - strzałka prawaRadni2741
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2519
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4623
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3682
Ikona - strzałka prawaRok 20204848
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1343
Ikona - strzałka prawaRadni1659
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu1649
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2822
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2442
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne3999
Ikona - strzałka prawaPrzetargi56034
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty46842
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne5355
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu3967
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu844
Ikona - strzałka prawaBudżet 20201491
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany681
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa486
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu398
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie444
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe402
Ikona - strzałka prawaBudżet 20192805
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1760
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa772
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1096
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie752
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe785
Ikona - strzałka prawaBudżet 20184740
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3164
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1747
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu2535
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1708
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1228
Ikona - strzałka prawaBudżet 20176060
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4620
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2443
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu3444
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie2336
Ikona - strzałka prawaBudżet 20166598
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5385
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2794
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3681
Ikona - strzałka prawaOpinie2647
Ikona - strzałka prawaBudżet 20157475
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5970
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3564
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4599
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3284
Ikona - strzałka prawaBudżet 20148259
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6604
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3938
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu5210
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3510
Ikona - strzałka prawaBudżet 20139150
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6332
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa4275
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu5635
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3749
Ikona - strzałka prawaBudżet 20128734
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany7985
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa4144
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4073
Ikona - strzałka prawaBudżet 201113539
Ikona - strzałka prawaBudżet 201013525
Ikona - strzałka prawaBudżet 200913882
Ikona - strzałka prawaBudżet 200816580
Ikona - strzałka prawaBudżet 200719743
Ikona - strzałka prawaBudżet 200628040
Ikona - strzałka prawaBudżet 200528868
Ikona - strzałka prawaBudżet 200416537
Ikona - strzałka prawaBudżet 200314326
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa10877
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała6229
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane15947
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego26528
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego19169
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze254175
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne3541
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie4943
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice30232
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska30154
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik32186
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów50661
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów30141
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie22188
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów47993
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice26258
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu13966
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian28576
Ikona - strzałka prawaArchiwum18165
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego13646
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów13398
Ikona - strzałka prawaAdministracja4
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi12826

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-21 15:28:56, zmian dokonał(a): Sylwia Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)