Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1968203
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane53447
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne28683
Ikona - strzałka prawaHistoria26162
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach26342
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki66765
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje7770
Ikona - strzałka prawaKomunikaty453488
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru19737
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru5146
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.4418
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut21887
Ikona - strzałka prawaRegulamin34168
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu57423
Ikona - strzałka prawaKompetencje29037
Ikona - strzałka prawaPlan pracy15036
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady16294
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu6483
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej6207
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu5904
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna6115
Ikona - strzałka prawaKomisja skarg, wniosków i petycji701
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji16094
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20022433
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20062318
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20102362
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20142333
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20182885
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20231611
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i wnioski964
Ikona - strzałka prawaRok 2019747
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji9394
Ikona - strzałka prawaStarosta54696
Ikona - strzałka prawaWicestarosta28963
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu36956
Ikona - strzałka prawaKompetencje7672
Ikona - strzałka prawaProtokoły955
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu23756
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu13866
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu1095
Ikona - strzałka prawaza rok 20181544
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu116696
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu121964
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty65844
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych23523
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje11072
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej7838
Ikona - strzałka prawaStatystyki6718
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru34645
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy25394
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki32601
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty3563
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg61311
Ikona - strzałka prawaInformacje4595
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego22673
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem61970
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia8196
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania4234
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury41335
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia61213
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania9177
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska36046
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy7366
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych6234
Ikona - strzałka prawaDruki3231
Ikona - strzałka prawaKomunikaty2302
Ikona - strzałka prawaInformacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne310
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu10652
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności45617
Ikona - strzałka prawaOrzeczenia dla osób dorosłych881
Ikona - strzałka prawaOrzeczenia dla dzieci422
Ikona - strzałka prawaLegitymacje509
Ikona - strzałka prawaKarty parkingowe553
Ikona - strzałka prawaInformacje13796
Ikona - strzałka prawaStatystyka290
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania8105
Ikona - strzałka prawaDział Prawny20096
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów15091
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP11592
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli16195
Ikona - strzałka prawaZasady udostępniania850
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa29297
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie2153
Ikona - strzałka prawaRODO18702
Ikona - strzałka prawaAdministrator Danych Osobowych257
Ikona - strzałka prawaInspektor Ochrony Danych229
Ikona - strzałka prawaInformacje, zasady, zmiany396
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie992
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie3774
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne i inne podmioty powiatu1406
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie6617
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie5488
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie4876
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie4513
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach6257
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka6057
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie6294
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach5048
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie6160
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku5966
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie5868
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie5266
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie5866
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe978
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie4807
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym5220
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty1831
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie5178
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie5535
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie5592
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie6273
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie5588
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach2278
Ikona - strzałka prawaKlub "Senior +" w Ożarowie1360
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zakład Transportu w Opatowie4806
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe665
Ikona - strzałka prawaInformacje932
Ikona - strzałka prawaRozkłady jazdy2115
Ikona - strzałka prawaSzpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie1553
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie1373
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji22792
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej16500
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego25000
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny19934
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny26536
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20169893
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3138
Ikona - strzałka prawaRadni4151
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4437
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6617
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5595
Ikona - strzałka prawaRok 201713264
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2882
Ikona - strzałka prawaRadni5131
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4377
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6232
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4851
Ikona - strzałka prawaRok 20189343
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2428
Ikona - strzałka prawaRadni3742
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2935
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4511
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4001
Ikona - strzałka prawaRok 20197872
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1538
Ikona - strzałka prawaRadni2448
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2257
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4140
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3365
Ikona - strzałka prawaRok 20202982
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu779
Ikona - strzałka prawaRadni900
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu953
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych1776
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1360
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne2720
Ikona - strzałka prawaPrzetargi40549
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty33944
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne4356
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu3502
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu432
Ikona - strzałka prawaBudżet 2020784
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany369
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa223
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu166
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie233
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe191
Ikona - strzałka prawaBudżet 20192271
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1430
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa585
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu794
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie570
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe568
Ikona - strzałka prawaBudżet 20184241
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2714
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1489
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu2113
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1461
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe840
Ikona - strzałka prawaBudżet 20175589
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4077
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2171
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu3005
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie2088
Ikona - strzałka prawaBudżet 20166138
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4935
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2537
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3332
Ikona - strzałka prawaOpinie2403
Ikona - strzałka prawaBudżet 20157047
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5481
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3346
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4186
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3013
Ikona - strzałka prawaBudżet 20147837
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6154
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3669
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4805
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3235
Ikona - strzałka prawaBudżet 20138694
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5855
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa4019
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu5236
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3490
Ikona - strzałka prawaBudżet 20128313
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany7482
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3900
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3827
Ikona - strzałka prawaBudżet 201112914
Ikona - strzałka prawaBudżet 201012907
Ikona - strzałka prawaBudżet 200913215
Ikona - strzałka prawaBudżet 200815910
Ikona - strzałka prawaBudżet 200717990
Ikona - strzałka prawaBudżet 200624918
Ikona - strzałka prawaBudżet 200525991
Ikona - strzałka prawaBudżet 200415894
Ikona - strzałka prawaBudżet 200313795
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa10234
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała5736
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane15522
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego25898
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego18723
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze236560
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne2982
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie3888
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice29476
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska29506
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik31382
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów49349
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów29163
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie21515
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów47140
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice25497
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu13567
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian27274
Ikona - strzałka prawaArchiwum17616
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego13199
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów12857
Ikona - strzałka prawaAdministracja4
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi12387

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-02 12:41:56, zmian dokonał(a): Daniel Łasak

WCAG 2.0 (Level AA)