Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1132796
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane45252
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne24953
Ikona - strzałka prawaHistoria22530
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach22551
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki61306
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6234
Ikona - strzałka prawaKomunikaty215705
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia9330
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych1614
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17510
Ikona - strzałka prawaRegulamin26933
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe, referenda
Ikona - strzałka prawaAktualności wyborcze30872
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Komisja Wyborcza11259
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu44195
Ikona - strzałka prawaKompetencje23196
Ikona - strzałka prawaPlan pracy10275
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady12381
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu3181
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej3078
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu3017
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna3089
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji9488
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002495
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006485
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010475
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014444
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018559
Ikona - strzałka prawaStarosta40981
Ikona - strzałka prawaWicestarosta22927
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu28329
Ikona - strzałka prawaKompetencje5964
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu18691
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu8094
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu85625
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu79490
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty35716
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych18913
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje2641
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej2157
Ikona - strzałka prawaStatystyki2019
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego22077
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego15642
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru27441
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy19365
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki25445
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty121
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg49699
Ikona - strzałka prawaInformacje1781
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego17793
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu20146
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem45866
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia1944
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury29733
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia10321
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania2769
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska27144
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5427
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych4702
Ikona - strzałka prawaDruki686
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji5117
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności29937
Ikona - strzałka prawaInformacje8015
Ikona - strzałka prawaDział Prawny15533
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów11045
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP7911
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie1370
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie1167
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie1082
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie1069
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach1744
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka1288
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie1259
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach1120
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie1351
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku1315
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie1250
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie1076
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie1362
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie1024
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym1237
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty460
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie1284
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie1216
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie1475
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie1822
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie952
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz6860
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji18970
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej13141
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego21315
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny16778
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny22152
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20119186
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3374
Ikona - strzałka prawaRadni4071
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4213
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5017
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3837
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3513
Ikona - strzałka prawaRok 20127684
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2651
Ikona - strzałka prawaRadni3870
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3359
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4790
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3745
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3769
Ikona - strzałka prawaRok 20137593
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3024
Ikona - strzałka prawaRadni3923
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3273
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5005
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3712
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3641
Ikona - strzałka prawaRok 201410202
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3345
Ikona - strzałka prawaRadni4271
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu5802
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6763
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4920
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4794
Ikona - strzałka prawaRok 20157245
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2122
Ikona - strzałka prawaRadni2775
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3288
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5849
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3958
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4052
Ikona - strzałka prawaRok 20166477
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1745
Ikona - strzałka prawaRadni2575
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2584
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4007
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa923
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2995
Ikona - strzałka prawaRok 20173894
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1065
Ikona - strzałka prawaRadni1411
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1289
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2181
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa1459
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1772
Ikona - strzałka prawaBudżety i przetargi878
Ikona - strzałka prawaBudżet 2018119
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany23
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa17
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu19
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie15
Ikona - strzałka prawaBudżet 20172380
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1317
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa658
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu586
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie583
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163502
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2454
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1187
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1339
Ikona - strzałka prawaOpinie1124
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154464
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2951
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1845
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2208
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1699
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145426
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3737
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2271
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2828
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1904
Ikona - strzałka prawaBudżet 20136086
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3736
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2533
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3241
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2168
Ikona - strzałka prawaBudżet 20125952
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5204
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2665
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2499
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119553
Ikona - strzałka prawaBudżet 20109506
Ikona - strzałka prawaBudżet 20099637
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812354
Ikona - strzałka prawaBudżet 200710393
Ikona - strzałka prawaBudżet 200613343
Ikona - strzałka prawaBudżet 200515503
Ikona - strzałka prawaBudżet 200412625
Ikona - strzałka prawaBudżet 200310793
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne84380
Ikona - strzałka prawaPrzetargi405715
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty133216
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne48509
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa6487
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała3117
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane12838
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli12642
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa23918
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie605
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi13571
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie1041
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice24254
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska24891
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik27042
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów40353
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów25126
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie17446
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów41710
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice21606
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze157883
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10765
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian18033
Ikona - strzałka prawaArchiwum13067
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10214
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9766
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9670

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-14 15:51:32, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)