Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1613806
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane51100
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne27708
Ikona - strzałka prawaHistoria25178
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach25283
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki65377
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje7326
Ikona - strzałka prawaKomunikaty391679
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru16040
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru4119
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.3697
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut20755
Ikona - strzałka prawaRegulamin32292
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu54720
Ikona - strzałka prawaKompetencje27849
Ikona - strzałka prawaPlan pracy13780
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady15373
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu5433
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej5248
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu5112
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna5435
Ikona - strzałka prawaKomisja skarg, wniosków i petycji294
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji14317
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20021891
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20061813
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20101848
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20141818
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20182254
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-2023944
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i wnioski302
Ikona - strzałka prawaRok 2019257
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji6789
Ikona - strzałka prawaStarosta51303
Ikona - strzałka prawaWicestarosta27652
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu34425
Ikona - strzałka prawaKompetencje7196
Ikona - strzałka prawaProtokoły169
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu22475
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu11917
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu386
Ikona - strzałka prawaza rok 2018599
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu108368
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu108958
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty54864
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych22350
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje8212
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej6137
Ikona - strzałka prawaStatystyki5417
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru32427
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy23697
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki30708
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty2532
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg56765
Ikona - strzałka prawaInformacje3704
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego21411
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem56713
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia6207
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1958
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury38233
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia44123
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania6762
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska33349
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy6755
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych5790
Ikona - strzałka prawaDruki2163
Ikona - strzałka prawaKomunikaty1416
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu9172
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności41627
Ikona - strzałka prawaInformacje11592
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania4819
Ikona - strzałka prawaDział Prawny18980
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów14058
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP10620
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli15404
Ikona - strzałka prawaZasady udostępniania204
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa27856
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1738
Ikona - strzałka prawaRODO17492
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie610
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie3125
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne i inne podmioty powiatu827
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie4873
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie4358
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie3903
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie3616
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach5103
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka4669
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie5128
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach3968
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie4796
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku4719
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie4776
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie4064
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie4649
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe640
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie3807
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym4114
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty1438
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie4213
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie4440
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie4533
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie5071
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie4543
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach1135
Ikona - strzałka prawaKlub "Senior +" w Ożarowie511
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zakład Transportu w Opatowie2563
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe230
Ikona - strzałka prawaInformacje363
Ikona - strzałka prawaRozkłady jazdy1266
Ikona - strzałka prawaSzpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie343
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie361
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji21836
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej15612
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego24218
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny19132
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny25461
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201412336
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu4343
Ikona - strzałka prawaRadni5554
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu7819
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych9826
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa6327
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty6096
Ikona - strzałka prawaRok 20159448
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3071
Ikona - strzałka prawaRadni3970
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4509
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7834
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5297
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5873
Ikona - strzałka prawaRok 20169160
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2714
Ikona - strzałka prawaRadni3773
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3942
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5964
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4986
Ikona - strzałka prawaRok 201712422
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2486
Ikona - strzałka prawaRadni4135
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3800
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5475
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4311
Ikona - strzałka prawaRok 20188331
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2005
Ikona - strzałka prawaRadni3290
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2349
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3783
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3348
Ikona - strzałka prawaRok 20195115
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu979
Ikona - strzałka prawaRadni1551
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1432
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2536
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2150
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne1783
Ikona - strzałka prawaPrzetargi19571
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty18339
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne2879
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu2864
Ikona - strzałka prawaBudżet 20191352
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany800
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa311
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu339
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie292
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe224
Ikona - strzałka prawaBudżet 20183445
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1994
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1092
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1529
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1050
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe334
Ikona - strzałka prawaBudżet 20174948
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3413
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1772
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu2399
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1661
Ikona - strzałka prawaBudżet 20165461
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4345
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2144
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2809
Ikona - strzałka prawaOpinie2073
Ikona - strzałka prawaBudżet 20156357
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4807
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3005
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3626
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2635
Ikona - strzałka prawaBudżet 20147195
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5510
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3314
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4269
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2857
Ikona - strzałka prawaBudżet 20138047
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5267
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3637
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4715
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3121
Ikona - strzałka prawaBudżet 20127663
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6937
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3561
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3435
Ikona - strzałka prawaBudżet 201112084
Ikona - strzałka prawaBudżet 201011994
Ikona - strzałka prawaBudżet 200912238
Ikona - strzałka prawaBudżet 200814996
Ikona - strzałka prawaBudżet 200716003
Ikona - strzałka prawaBudżet 200621803
Ikona - strzałka prawaBudżet 200523112
Ikona - strzałka prawaBudżet 200415031
Ikona - strzałka prawaBudżet 200313019
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa9297
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała5019
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane14890
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego24951
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego17979
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze213697
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne2130
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie2819
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice28042
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska28410
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik30230
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów46878
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów27878
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie20298
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów45784
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice24216
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12811
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian24367
Ikona - strzałka prawaArchiwum16402
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego12477
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów12113
Ikona - strzałka prawaAdministracja4
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11660

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-17 16:09:5, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)