Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1214071
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane46669
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne25681
Ikona - strzałka prawaHistoria23298
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach23342
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki62476
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6548
Ikona - strzałka prawaKomunikaty255787
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru10730
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru2166
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut18260
Ikona - strzałka prawaRegulamin28293
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu45947
Ikona - strzałka prawaKompetencje23897
Ikona - strzałka prawaPlan pracy10980
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady12941
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu3608
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej3506
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu3488
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna3537
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji10256
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002735
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006752
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010746
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014724
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018881
Ikona - strzałka prawaStarosta43615
Ikona - strzałka prawaWicestarosta23860
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu29379
Ikona - strzałka prawaKompetencje6281
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu19397
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu8887
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu90575
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu84709
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty40782
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych19722
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje3812
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej3063
Ikona - strzałka prawaStatystyki2846
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru28575
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy20405
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki26642
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty541
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg51526
Ikona - strzałka prawaInformacje2205
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego18679
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu21076
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem48467
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia2924
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury32376
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia17080
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania3770
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska28690
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5781
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych5014
Ikona - strzałka prawaDruki1069
Ikona - strzałka prawaKomunikaty157
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji6121
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności33619
Ikona - strzałka prawaInformacje8825
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1020
Ikona - strzałka prawaDział Prawny16333
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów11745
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP8542
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli13314
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa24916
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie951
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi14801
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie1588
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie2208
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie1851
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie1647
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie1740
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach2560
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka2061
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie2035
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach1670
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie2169
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku2000
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie1927
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie1695
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie2146
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie1629
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym1852
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty737
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie1954
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie1889
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie2231
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie2549
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie1696
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz7563
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji19713
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej13704
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego22034
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny17357
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny23034
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201410725
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3610
Ikona - strzałka prawaRadni4663
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu6360
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7439
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5309
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5185
Ikona - strzałka prawaRok 20157850
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2398
Ikona - strzałka prawaRadni3118
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3682
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6398
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4315
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4582
Ikona - strzałka prawaRok 20167446
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2040
Ikona - strzałka prawaRadni3031
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3072
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4659
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3650
Ikona - strzałka prawaRok 20176058
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1665
Ikona - strzałka prawaRadni2249
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2480
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3695
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2915
Ikona - strzałka prawaRok 20182361
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu581
Ikona - strzałka prawaRadni851
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu722
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych1181
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1031
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne279
Ikona - strzałka prawaPrzetargi3309
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty1386
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne454
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu1420
Ikona - strzałka prawaBudżet 20181327
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany587
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa354
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu278
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie291
Ikona - strzałka prawaBudżet 20173284
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1981
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1032
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1092
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie927
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164105
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3111
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1484
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1776
Ikona - strzałka prawaOpinie1434
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154966
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3564
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2223
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2624
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1996
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145859
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4256
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2569
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3274
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2212
Ikona - strzałka prawaBudżet 20136604
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4155
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2871
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3691
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2469
Ikona - strzałka prawaBudżet 20126359
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5698
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2930
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2792
Ikona - strzałka prawaBudżet 201110230
Ikona - strzałka prawaBudżet 201010143
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910320
Ikona - strzałka prawaBudżet 200813091
Ikona - strzałka prawaBudżet 200711748
Ikona - strzałka prawaBudżet 200615232
Ikona - strzałka prawaBudżet 200516979
Ikona - strzałka prawaBudżet 200413248
Ikona - strzałka prawaBudżet 200311386
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa7254
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała3591
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13397
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego22772
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego16237
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze168487
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne269
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie460
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice25203
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska25747
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik27753
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów41965
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów25766
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie18042
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów42741
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice22258
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11275
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian19907
Ikona - strzałka prawaArchiwum14096
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10913
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10307
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10174

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-16 13:44:31, zmian dokonał(a): Dorota Kamińska

WCAG 2.0 (Level AA)