Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Wydział Organizacji i Nadzoru

Zbieranie statystyk

Sekretarz Powiatu : Paweł Lubieniecki

Zgodnie z zapisem regulaminu Wydziałem Organizacji i Nadzoru kieruje kierownik, przy pomocy kierownika Referatu Administracyjno – Gospodarczego w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:
mgr Konrad Mendyk

W skład komórki organizacyjnej starostwa wchodzą następujące stanowiska:
sekretarz powiatu  - Paweł Lubieniecki
15 8684-709
797-994-709

Kierownik Referatu Administracyjno – Gospodarczego - Mendyk Konrad
15 8684-700
797-994-700

pomoc administracyjna - Seliga Krzysztof
15 8684-700
797-994-700

kierowca - Molisak Paweł
609 102 008

ds. kadrowych - Kamińska Dorota
15 8684-720
797-994-720

ds. obywatelskich i ochrony zdrowia - Mendrykowska Kinga
15 8684-720
797-994-720

ds. obsługi zarządu - Zdyb Justyna
15 8684-707
797-994-707

ds. obsługi rady - Zakrzewska Sylwia
15 8684-707
797-994-707

ds. obsługi sekretariatu - Podsiadło Joanna
15 8684-820
797-994-820

ds. obsługi archiwum zakładowego - Zygmunt Skórski
15 8684-732
797-994-732

informatyk - Adamski Karol
15 8684-722
797-994-722

ds. obsługi kancelarii - Grabowska Małgorzata, Słowik Karolina
15 8684-721
797-994-721
 

pomoc administracyjna - Jolanta Magierowska ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
15 8684-712
797-994-712
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-27 15:21:44, zmian dokonał(a): Paweł Łodej

WCAG 2.0 (Level AA)