Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ikona statystyk

Wzory formularzy dotyczących rejestracji pojazdów oraz demontażu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Kinga Mendrykowska
Informację wprowadził:
Kinga Mendrykowska
Data wytworzenia:
2020-11-05
Data publikacji:
2020-11-05
Data ostatniej zmiany:
2020-11-05

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ikona statystyk

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

siedziba: budynek Starostwa,

tel. (015) 868-47-35  
fax. (015) 868-47-05

email: komunikacja@opatow.pl

Kierownik: mgr Tadeusz Bieniek

Referaty i Stanowiska:

 

ds. ewidencji i rejestracji pojazdów

tel. +48 (15) 868-47-05

tel. +48(15) 868-47-71

 

odbiór stałych dowodów rejestracyjnych, wpis adnotacji: gaz, hak oraz demontaż pojazdu piętro I pok. 113

ewidencja i rejestracja pojazdów

piętro I

pok. 114,115

ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

tel. +48 (15) 868-47-35

 

 

piętro I

pok. 116

Referat Komunikacji Delegatura w Ożarowie obejmującym
swym zasięgiem gminę Ożarów
i Tarłów

tel. (015) 861-07-01,     861-07-02 

fax. (015) 861-11-36

 

 

siedziba: budynek Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie (27-530),
ul. Stodolna 1

 

 

 

 

 

 

Tabela opłat komunikacyjnych za poszczególne czynności : KLIKNIJ TUTAJ

 

Wnioski do pobrania
Lp.   Do pobrania
1 Wniosek – rejestracja, czasowa rejestracja, wyrejestrowanie, zawiadomienie o nabyciu i zbyciu. plik PDF  
2 Wniosek – wymiana zakończonego dowodu rejestracyjnego. plik PDF plik WORD
3 Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym – HAK, VAT, współwłaściciel. plik PDF plik WORD
4 Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym – GAZ. plik PDF plik WORD
5 Wniosek – wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję. plik PDF plik WORD
6 Wniosek – wydanie prawa jazdy. plik PDF  
7 Wydanie/Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne plik PDF  
8 Oświadczenie o utracie prawa jazdy plik PDF  
9 Zgoda na uzyskanie prawa jazdy przez osobe poniżej 18-tego roku życia plik PDF  
10 Wniosek o przesłanie wydanego prawa jazdy (pierwsze/wtórnik)

plik PDF

plik WORD
11 Wniosek o przywrócenie do ruchu

 

plik WORD
12 Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych

 

plik WORD
13 Wniosek o czasowe wycofanie z ruchu

 

plik WORD
14 Wniosek o wtórne wydanie tablic/ naklepki kontrolnej/ dowodu rejestracyjnego/ karty pojazdu

 

plik WORD
15 Wzór oświadczenia ogólnego

 

plik WORD

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 15zzzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) w przypadku gdy ważność:

1) prawa jazdy,

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

6) legitymacji egzaminatora,

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),

8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

 

- upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

 

PROCEDURA

ZWIĄZANA Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW, WYDAWANIEM DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I KART POJAZDU ORAZ WYDAWANIEM/WYMIANĄ PRAWA JAZDY LUB ZEZWOLENIA NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE ORAZ ICH ODBIOREM OBOWIĄZUJĄCA W WYDZIALE KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE PO PRZESŁANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Kliknij w obraz by zobaczyć cały dokument:

 

zadania komórki


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)