Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Informacja

Zbieranie statystyk

W dniu 06.02.2018 r. Inwestor, jakim jest Gmina Opatów, dokonał zgłoszeń o zamiarze budowy nie wymagających pozwolenia na budowę w zakresie: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami – Marcinkowice, gm. Opatów, działki o nr ewid. 256/1; 257/3; 258/3; 259/1; 258/2; 261/1; 262/1; 263/1; 264/3; 265/1; 267/1; 304/1; 306/1; 309/1; 310/1; 311/1.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anna Kiszka
Informację wprowadził:
Anna Kiszka
Data wytworzenia:
2018-02-09
Data publikacji:
2018-02-09
Data ostatniej zmiany:
2018-02-09

Wydział Budownictwa i Architektury

Zbieranie statystyk

Adres

ul. Henryka Sienkiewicza 17,
27-500 Opatów

p.o. Kierownika Wydziału – Anna Kiszka

Kontakt:

p.o. Kierownika Wydziału Anna Kiszka – (pokój 109) – (15) 8684704 lub 797 994 704 e-mail: budownictwo@opatow.pl
Inspektorzy:
Wioletta Zakrzewska – (pokój 110) – (15) 8684718 lub  797 994 718 e-mail: wiola.z@opatow.pl
Bożena Grzyb – (pokój 111) – (15) 8684703 lub 797 994 703  e-mail: bozena.grzyb@opatów.pl
Katarzyna Łuba – (pokój 111) – (15) 8684703 lub 797 994 703  e-mail: katarzyna.luba@opatow.pl

Wydział Budownictwa i Architektury realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1. Kierownik Wydziału

  • Anna Kiszka - teren miasta i gminy Opatów

2. Wieloosobowe stanowisko ds. architektury i budownictwa

  • Bożena Grzyb – teren gminy Tarłów, Sadowie i Iwaniska
  • Katarzyna Łuba – teren gminy Lipnik i Baćkowice
  • Wioletta Zakrzewska – teren miasta i gminy Ożarów i gminy Wojciechowice

 

 

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-16 13:44:31, zmian dokonał(a): Dorota Kamińska

WCAG 2.0 (Level AA)