Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Informacja dotycząca przyjęć interesantów w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zbieranie statystyk

Zarządzeniem Starosty Opatowskiego Tomasza Stańka Nr 35.2020 z dnia 7 maja 2020 r. informujemy, iż Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opatowie został częściowo otwarty dla interesantów w sprawach:

  1. z wniosku Wójta/Burmistrza o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy (podstawa prawna wydania w/w zezwolenia – art. 83 ust. 1 i art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55),
  2. decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797)
  3. decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)

Forma przyjęć jest dostosowana do środków bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Urzędu.

Interesanci będą przyjmowani bezpośrednio od godz. 8:00 do 11:00 oraz od 11:30 do 15:00.

Osoby wchodzące na Starostwa Powiatowego w Opatowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa poprzez nałożenie maseczek lub przyłbic ochronnych oraz mają obowiązek dezynfekować powierzchnię dłoni lub rękawiczek płynem do dezynfekcji.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Rajca
Informację wprowadził:
Paweł Łodej
Data wytworzenia:
2020-04-22
Data publikacji:
2020-04-22
Data ostatniej zmiany:
2020-05-07

Dni otwarte w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w Dniach Otwartych, które odbywać się będą cyklicznie, w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00 przy ul. J. Piłsudskiego nr 22 w Krakowie. Podczas dni otwartych pracownicy Wód Polskich będą udzielać wszelkich informacji oraz porad związanych z gospodarką wodną. Odpowiedzą na Państwa pytania, pomogą wypełnić wniosek, sprawdzą niezbędną dokumentację.

Najbliższe Dni Otwarte odbędą się 30 maja.