Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Kwalifikacja wojskowa 2020

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Na terenie powiatu opatowskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego 2020 roku do 19 lutego 2020 roku kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 r. oraz mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Kinga Mendrykowska
Informację wprowadził:
Kinga Mendrykowska
Data wytworzenia:
2020-01-16
Data publikacji:
2020-01-16
Data ostatniej zmiany:
2020-01-16

Ogłoszenie wynikow zapytania ofertowego

Zbieranie statystyk

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Tadeusz Bieniek
Informację wprowadził:
Tadeusz Bieniek
Data wytworzenia:
2020-01-03
Data publikacji:
2020-01-03
Data ostatniej zmiany:
2020-01-03

Rozkłady jazdy przewozów o charakterze użyteczności publicznej

Zbieranie statystyk

realizowane przez Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie

Informujemy, iż decyzją Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. został utworzony samorządowy zakład budżetowy. Podjęte działania powiatu wynikają z wejścia w życie nowej ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123) i możliwości skorzystania przez Powiat Opatowski z dopłat do publicznego transportu zbiorowego, tak aby zniknęły tzw. „biały plamy” na terenie powiatu, zdecydowano się na utworzenie zakładu budżetowego, który zgodnie z art. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730) może wykonywać w imieniu powiatu przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, organ stanowiący decyduje o powierzeniu zadania wykonywania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jak wynika to z informacji zamieszczonej przez Ministerstwo Infrastruktury możliwym jest aby przewozy były realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe, żeby organizator otrzymał środki z Funduszu.  

W dniu dzisiejszym zostały zamieszczone rozkłady jazdy - dostępne są Jednostki organizacyjne i inne podmioty powiatu / Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie  /  Rozkłady jazdy

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Karolina Hamera
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2019-08-29
Data publikacji:
2019-08-29
Data ostatniej zmiany:
2019-08-29

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Program współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działóalnośc pożytku publicznego na 2020 r."

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Czerwonka
Informację wprowadził:
Anna Szeląg - Wójcik
Data wytworzenia:
2019-08-29
Data publikacji:
2019-08-29
Data ostatniej zmiany:
2019-08-29

Zawiadomienie o ustaleniu granic Nowe dz. 2091, 2094, 2086 z dz. 2085, 2095

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Paweł Sałapa
Informację wprowadził:
Paweł Sidor
Data wytworzenia:
2019-07-17
Data publikacji:
2019-08-02
Data ostatniej zmiany:
2019-08-02

X SESJA RADY POWIATU W OPATOWIE - 24 czerwca 2019 r. godz. 13:00

Zbieranie statystyk

Informuję się, że X SESJA RADY POWIATU W OPATOWIE podczas, której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Powiatu Opatowskiego za 2018 rok odbędzie się w dniu - 24 czerwca 2019 r. godz. 13:00, dlatego też mieszkańcy chcący w niej zabrać głos powinni złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie poparte podpisami co najmniej 150 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu ( tj. 21 czerwca 2019 r.).

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Zdyb
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2019-06-24
Data publikacji:
2019-06-04
Data ostatniej zmiany:
2019-06-04

Dni otwarte w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w Dniach Otwartych, które odbywać się będą cyklicznie, w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00 przy ul. J. Piłsudskiego nr 22 w Krakowie. Podczas dni otwartych pracownicy Wód Polskich będą udzielać wszelkich informacji oraz porad związanych z gospodarką wodną. Odpowiedzą na Państwa pytania, pomogą wypełnić wniosek, sprawdzą niezbędną dokumentację.

Najbliższe Dni Otwarte odbędą się 30 maja.