Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Kozłowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-08-26
Data ostatniej zmiany:
2010-08-26

Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Kozłowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-08-26
Data ostatniej zmiany:
2011-02-11

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

Zbieranie statystyk

Do każdego wniosku należy załączyć oświadczenie dotyczace ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), przedmiotowe oświadczenie umieszczone jest w pliku "Oświadczenie dot ochrony danych osobowych".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Rajmund Bańcer
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2010-08-26
Data publikacji:
2010-08-26
Data ostatniej zmiany:
2018-07-13

Wydział Organizacji i Nadzoru

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Kozłowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-08-26
Data ostatniej zmiany:
2010-08-26

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Kozłowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-08-26
Data ostatniej zmiany:
2010-08-26

Ankieta

Zbieranie statystyk

Działając na podstawie Zarządzenie Nr 13/10 Starosty Opatowskiego z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Katalogu najczęściej świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Opatowie” i jego aktualizacji, poniżej zamieszczona zostaje ankieta, która dostępna jest również w merytorycznych komórkach organizacyjnych starostwa.

Poprzez wypełnienie przedmiotowego dokumentu klienci starostwa mogą dokonywać oceny funkcjonowania kart opisu usługi.

Opinie, o których mowa powyżej będą wykorzystywane przy dokonywaniu rocznej oceny funkcjonowania Katalogu Usług.

 

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Opatowie

ul. H. Sienkiewicza 17

27-500 Opatów

lub

            organizacyjny2@opatow.pl

lub

            dostarczyć do kancelarii starostwa, I piętro, pok. 104

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Krzysztof Szpernal
Data wytworzenia:
2010-08-25
Data publikacji:
2010-08-25
Data ostatniej zmiany:
2010-08-27

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Kozłowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-08-06
Data ostatniej zmiany:
2010-09-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-16 13:44:31, zmian dokonał(a): Dorota Kamińska

WCAG 2.0 (Level AA)