Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Majątek Powiatu Opatowskiego za 2013 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Maria Dziadczykowska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2014-03-28
Data publikacji:
2014-03-28
Data ostatniej zmiany:
2014-03-28

Majątek Powiatu Opatowskiego za 2012 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Maria Dziadczykowska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2014-02-28
Data publikacji:
2014-02-28
Data ostatniej zmiany:
2014-02-28

Majątek Powiatu Opatowskiego za 2011 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Maria Dziadczykowska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2014-02-28
Data publikacji:
2014-02-28
Data ostatniej zmiany:
2014-02-28

Majątek Powiatu Opatowskiego za 2010 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Maria Dziadczykowska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2014-02-28
Data publikacji:
2014-02-28
Data ostatniej zmiany:
2014-02-28

Majątek Powiatu Opatowskiego za 2009 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Maria Dziadczykowska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2014-02-28
Data publikacji:
2014-02-28
Data ostatniej zmiany:
2014-02-28

Majątek Powiatu Opatowskiego za 2008 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Maria Dziadczykowska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2014-02-28
Data publikacji:
2014-02-28
Data ostatniej zmiany:
2014-02-28

Majątek Powiatu Opatowskiego za 2007 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Maria Dziadczykowska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2014-02-28
Data publikacji:
2014-02-28
Data ostatniej zmiany:
2014-02-28

Majątek Powiatu Opatowskiego za 2006 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Maria Dziadczykowska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2014-02-27
Data publikacji:
2014-02-27
Data ostatniej zmiany:
2014-02-27

Majątek Powiatu Opatowskiego za 2005 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Maria Dziadczykowska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2014-02-27
Data publikacji:
2014-02-27
Data ostatniej zmiany:
2014-02-27

Majątek publiczny na terenie Powiatu Opatowskiego

Ikona statystyk

       

Opatów, dnia 30.12.2004 r.

 

 

I N F O R M A C J A

o majątku publicznym – na terenie Powiatu Opatowskiego

na dzień 30 grudnia 2004 r.

 

Majątek Skarbu Państwa:

Zasób nieruchomości Skarbu Państwa obejmuje nieruchomości  znajdujące się:

  • użytkowaniu wieczystym - przedsiębiorstw, firm i osób fizycznych,
  • trwałym zarządzie – jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  • najmie i dzierżawach – osób fizycznych.

 

1.1. Użytkowanie wieczyste – 289 nieruchomości o pow. 581,9363 ha.

Wartość majątku 14.951.580,00 zł.

 

1.2. Trwały zarząd – 9 nieruchomości o pow. 2,3799 ha.

Wartość majątku 267. 660,00 zł.

 

1.3. Zasób nieruchomości Skarbu Państwa – nierozdysponowanych.     

Obejmuje 217 działek o łącznej powierzchni 66,7630 ha, w tym, o uregulowanym stanie prawnym o powierzchni 33,8041 ha. Nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym będą podlegać komunalizacji na rzecz gmin, na terenie których są położone.

 

Pożytki Skarbu Państwa z majątku opisanego powyżej wynoszą 380.000,00 zł, na które składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, czynsze z najmu i dzierżaw oraz wpływy z tytułu sprzedaży.

 

Majątek Powiatu Opatowskiego:

Zasób majątku Powiatu obejmuje nieruchomości znajdujące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, użyczeniu, najmie i dzierżawach.

 

Zestawienie mienia Powiatu Opatowskiego na dzień 30 grudnia 2004 r. obejmuje:

·        15 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 26,9059 ha i  wartości 17.446.920,56 złotych.

·        8 nieruchomości stanowiących  drogi powiatowe o powierzchni 12,2571 ha i wartości  6.438.759,00 zł.

·        łączna powierzchnia  mienia Powiatu wynosi 39,1620 ha na wartość – 23.885.679,56 zł, słownie : dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 56/100

·        wpływy do budżetu Powiatu z tytułów podanych powyżej za 2004 rok wynoszą 385.764,29 zł.

 

Mienie do przejęcia na rzecz Powiatu obejmuje 2 nieruchomości i są to :

 

Zespół Szkół Zawodowych w Ożarowie – nieuregulowany stan prawny działek

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych  w Zochcinku – nieuregulowany stan prawny działek.

 

Opisany majątek nie jest wniesiony do spółek handlowych .

Nieruchomości te nie są obciążone długiem publicznym, pomocą publiczną i ciężarami publicznymi

 

 

                                                                         

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Krzysztof Szpernal
Informację wprowadził:
Krzysztof Szpernal
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-12-30
Data ostatniej zmiany:
2004-12-30

.

Ikona statystyk

 

 

 

  

 

Składniki rzeczowe

 

 

Wartość  w zł. grunt budynki 

i budowle

 1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie –Przychodnia Rejonowa ul. Słowackiego

 

SP ZOZ  Szpital Powiatowy

w Opatowie

 

Zespół Szkół Nr 1 Opatów

ul. Słowackiego

 

Specjalny Ośrodek Szkolno

- Wychowawczy w Jałowęsach

 

Specjalny Ośrodek Szkolno

 - Wychowawczy w Dębnie

 

Specjalny Ośrodek Szkolno

 - Wychowawczy w Sulejowie

 

Specjalny Ośrodek Szkolno

-  Wychowawczy w Niemienicach

 

Dom Pomocy Społecznej

w Czachowie

 

Dom Pomocy Społecznej

w Sobowie

 

Zarząd Dróg Powiatowych

w Opatowie ul. Lipowska

 

Poradnia Psychologiczno

- Pedagogiczna w Ożarowie

 

Budynek Powiatu - Siedziba Starostwa Powiatowego ul. Sienkiewicza 17

 

Budynek Powiatu

ul. 16-go Stycznia

 

Budynek Powiatu
ul. Partyzantów

 1.018.545,00

 

 

 

3.845.022,63

 

 

1.746.529,00

 

 

   406.197,00

 

 

   292.290,16

 

 

   822.267,97

 

 

   447.920,08

 

 

   270.189,84

 

 

4.226.984,69

 

 

   964.188,33

 

 

     21.216,50

 

 

   550.000,00

 

 

   218.112,70

 

 

   486.349,28

 

 

                                                                                   

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Krzysztof Szpernal
Informację wprowadził:
Krzysztof Szpernal
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-10
Data ostatniej zmiany:
2004-12-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)