Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Informujemy, iż od 2013 roku sprawozdania z wykonania budżetu będą publikowane w zakładce Budżety i przetargi - Budżet 2013 - Informacja kwartalna z wykonania budżetu

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-05-07
Data ostatniej zmiany:
2013-05-07

Kwartalna informacja z wykonania planu wydatków Powiatu Opatowskiego za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.

Ikona statystyk

Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2012 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-04-02
Data ostatniej zmiany:
2013-04-02

Kwartalna informacja z wykonania planu dochodów Powiatu Opatowskiego za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.

Ikona statystyk

Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2012 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-04-02
Data ostatniej zmiany:
2013-04-02

Kwartalna informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Ikona statystyk

Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2012 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-04-02
Data ostatniej zmiany:
2013-04-02

Kwartalna informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Ikona statystyk

Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2012 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-04-02
Data ostatniej zmiany:
2013-04-02

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opatowskiego za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r. (w tym kwota deficytu bądź nadwyżki)

Ikona statystyk

Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2012 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-04-02
Data ostatniej zmiany:
2013-04-02

Kwartalna informacja z wykonania planu wydatków Powiatu Opatowskiego za okres od początku roku do dnia 30.09.2012r.

Ikona statystyk

Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2012 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-10-22
Data ostatniej zmiany:
2012-10-22

Kwartalna informacja z wykonania planu dochodów Powiatu Opatowskiego za okres od początku roku do dnia 30.09.2012r.

Ikona statystyk

Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2012 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-10-22
Data ostatniej zmiany:
2012-10-22

Kwartalna informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Ikona statystyk

Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2012 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-10-22
Data ostatniej zmiany:
2012-10-22

Kwartalna informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Ikona statystyk

Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2012 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostepska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-10-22
Data ostatniej zmiany:
2012-10-22

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opatowskiego za okres od początku roku do dnia 30.09.2012r. (w tym kwota deficytu bądź nadwyżki)

Ikona statystyk

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2012 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-10-22
Data ostatniej zmiany:
2012-10-22

Kwartalna informacja z wykonania planu wydatków Powiatu Opatowskiego za okres od początku roku do dnia 30.06.2012r.

Ikona statystyk

Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2012 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-08-30
Data ostatniej zmiany:
2012-08-30

Kwartalna informacja z wykonania planu dochodów Powiatu Opatowskiego za okres od początku roku do dnia 30.06.2012r.

Ikona statystyk

Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2012 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-08-30
Data ostatniej zmiany:
2012-08-30

Kwartalna informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Ikona statystyk

Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2012 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
2012-07-23
Data publikacji:
2012-07-23
Data ostatniej zmiany:
2012-07-23

Kwartalna informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Ikona statystyk

Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2012 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostepska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-07-23
Data ostatniej zmiany:
2012-07-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)