Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Uchwała Nr 126/2013 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 6 grudnia 2013 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatów na 2014 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO Kielce
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
2013-12-17
Data publikacji:
2013-12-17
Data ostatniej zmiany:
2013-12-17

Uchwała Nr 125/2013 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 6 grudnia 2013 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Opatowie na lata 2014 - 2017

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO Kielce
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-12-17
Data ostatniej zmiany:
2013-12-17

Uchwała Nr 124/2013 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 6 grudnia 2013 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO w Kielcach
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
2013-12-17
Data publikacji:
2013-12-17
Data ostatniej zmiany:
2013-12-17

Uchwała Nr 86/2013 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 16 września 2013 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za I półrocze 2013 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO w Kielcach
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-09-24
Data ostatniej zmiany:
2013-09-24

Uchwała Nr 53/2013 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 24 maja 2013 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO w Kielcach
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-08-01
Data ostatniej zmiany:
2013-08-01

Uchwała Nr 37/2013 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu w Opatowie za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO w Kielcach
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-08-01
Data ostatniej zmiany:
2013-08-01

Uchwała Nr 5/2013 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 22 stycznia 2013 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Opatowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO w Kielcach
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-07-31
Data ostatniej zmiany:
2013-07-31

Uchwała Nr 110/2012 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 29 listopada 2012 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2013 - 2016

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO w Kielcach
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-07-31
Data ostatniej zmiany:
2013-07-31

Uchwała Nr 109/2012 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 29 listopada 2012 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO w Kielcach
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-07-31
Data ostatniej zmiany:
2013-07-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-15 10:10:2, zmian dokonał(a): Wioletta Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)