Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie 30 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Zdyb
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2020-12-07
Data publikacji:
2020-12-07
Data ostatniej zmiany:
2020-12-07

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie 20 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Zdyb
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2020-11-24
Data publikacji:
2020-11-24
Data ostatniej zmiany:
2020-12-07

zm. regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie CZERWIEC 2020 R.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Sylwia Zakrzewska
Informację wprowadził:
Sylwia Zakrzewska
Data wytworzenia:
2020-06-19
Data publikacji:
2020-06-19
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19

Regulamin Organizacyjny - maj 2019 r.

Ikona statystyk

Regulamin Organizacyjny starostwa jest podstawowym dokumentem w oparciu, o który funkcjonuje urząd. Jak słusznie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie starostwo jest aparatem pomocniczym samego powiatu, jako jednostki samorządu terytorialnego, służącym obsłudze organów powiatu i jako takie nie ma odrębnego bytu. Starostwo to struktura pracownicza, której jedynym celem jest zapewnienie sprawnej realizacji zadań organów powiatu. (wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 1823/06).

 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opatowie uchwalony uchwałą Nr 27.77.2019 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 15 maja 2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Zdyb
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2019-05-16
Data publikacji:
2019-05-16
Data ostatniej zmiany:
2019-06-21

Wersje archiwalne regulaminu organizacyjnego

Ikona statystyk

Starostwa Powiatowego w Opatowie

Prezentowane wersje to zarówno uchwały rady powiatu jak i zarządu powiatu. Dotychczas od 1999 - 2015 regulamin organizacyjny uchwalany był przez radę powiatu tj. organ stanowiący. W związku ze zmianą przez ustawodawcę zakresu kompetencji organu wykonawczego  ustawą z dnia z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. poz. 871), regulaminy organizacyjne starostw powiatowych są uchwalane już nie przez rady powiatów, ale przez zarządy powiatów. Szczebel powiatowy doczekał się regulacji analogicznej do gminnej i wojewódzkiej, gdzie od dawna organy wykonawcze (a nie stanowiące) określają organizację i zasady funkcjonowania głównej jednostki organizacyjnej obsługującej daną jednostkę samorządu terytorialnego, za pomocą której wykonywane są główne zadania JST.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Krzysztof Szpernal
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2004-03-19
Data publikacji:
2004-03-19
Data ostatniej zmiany:
2019-05-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)