Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

RB-UZ Korekta Nr 1 Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-05-02
Data publikacji:
2017-05-02
Data ostatniej zmiany:
2017-05-02

RB-Z Korekta Nr 1Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wedłulg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-05-02
Data publikacji:
2017-05-02
Data ostatniej zmiany:
2017-05-02

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst okres sprawozdawczy na koniec 2016 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Data ostatniej zmiany:
2017-02-27

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Data ostatniej zmiany:
2017-02-27

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Data ostatniej zmiany:
2017-02-27

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Data ostatniej zmiany:
2017-02-27

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Data ostatniej zmiany:
2017-02-27

Rb-34S prawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 4 kwartału 2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Data ostatniej zmiany:
2017-02-27

RB-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Data ostatniej zmiany:
2017-02-27

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wedłulg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Data ostatniej zmiany:
2017-02-27

Kwartalna informacja z wykonania planu dochodów Powiatu Opatowskiego za okres od początku roku do dnia 30.09.2016 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2016-10-28
Data publikacji:
2016-10-28
Data ostatniej zmiany:
2016-10-28

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opatowskiego za okres od początku roku do dnia 30.09.2016 r. (w tym kwota deficytu bądź nadwyżki)

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2016-10-28
Data publikacji:
2016-10-28
Data ostatniej zmiany:
2016-10-28

Kwartalna informacja z wykonania planu wydatków Powiatu Opatowskiego za okres od początku roku do dnia 30.09.2016 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2016-10-28
Data publikacji:
2016-10-28
Data ostatniej zmiany:
2016-10-28

Kwartalna informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2016-10-28
Data publikacji:
2016-10-28
Data ostatniej zmiany:
2016-10-28

Kwartalna informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2016-10-28
Data publikacji:
2016-10-28
Data ostatniej zmiany:
2016-10-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 15:13:04, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)