Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

SKORZYSTAJ Z NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH, OBYWATELSKICH I MEDIACJI

Ikona statystyk
Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? 

Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji. Darmową pomoc uzyskasz w ponad 1500 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w całym kraju, w tym dwa punkty prowadzi Powiat Opatowski.

Sprawdź, jak to zrobić, to proste:

Dane do kontaktu:

1) nr telefonu: (15) 8684712 lub 797 994 708;

2) adres e-mail: asystent@opatow.pl;

3) e-PUAP: - adres skrzynki: /itob629a04/SkrytkaESP lub należy wpisać na stronie epuap.gov.pl w pozycji nazwa adresata podmiot: „Powiat Opatowski”;

4) bezpośrednia rejestracja z możliwością wskazania konkretnego terminu za pomocą strony Ministerstwa Sprawiedliwości  https://np.ms.gov.pl/.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2021-01-23
Data publikacji:
2021-01-23
Data ostatniej zmiany:
2021-01-24

Nieodpłatna mediacja

Ikona statystyk
Nieodpłatna mediacja obejmuje:

Kto może skorzystać ? Komu przysługuje?

Ikona statystyk
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne. System nieodpłatnego poradnictwa jest finansowany przez państwo.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Ikona statystyk
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatna pomoc prawna

Ikona statystyk
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Edukacja prawna

Ikona statystyk
Edukacja prawna obejmuje:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na 2021 r.

Ikona statystyk
Lista punktów nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego w 2021 r., składa się z dwóch części:
- I część opracowana wg art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zawiera poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne
- II część opracowana we art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zawiera nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona
Kliknij TUTAJ wersja docx
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2021-01-12
Data publikacji:
2021-01-12
Data ostatniej zmiany:
2021-01-23

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

Ikona statystyk
W UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

Poradnik Prawny - Zachowek

Ikona statystyk
ZACHOWEK w pytaniach i odpowiedziach. Ile się komu należy i jak go uzyskać, zawiera wyjasnienai w zakresie:

- kto jest uprawniony

- jaka jest wysokość

- kiedy przyszługuje

- jak obliczyć wysokość

- od kogo można się domagać

- jak uzyskać

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-20
Data ostatniej zmiany:
2020-11-20

Poradnik prawny - Upadłość konsumencka

Ikona statystyk
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA w pytaniach i odpowiedziach, zawiera wyjaśnienia:

- czym jest upadłość konsumencka

- kto moze oglosić upadłość konsumencką

- jak sporzadzić wniosek o ogloszenie upadłości konsumenckiej

- do ktorego sadu składa się wniosek

- jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-20
Data ostatniej zmiany:
2020-11-20

KARTA POMOCY część B

Ikona statystyk
Anonimowa ocena udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby, ktorym udzielana jest pomoc poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, informuje się o mozliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej npp pod nr tel. 15 8684712 lub 797994708 lub asystent@opatow.pl lub na adres Starostwo Powiatowe w Opatowie Wydział Organizacji i Nadzoru ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów. Druk karty do pobrania.

Anonimowa opinia dołączana do części B karty pomocy, zgodnie z §8 ust. 5 rozporządzenia Misnitra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (dz. U. poz. 2492).

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-10-30
Data publikacji:
2020-10-30
Data ostatniej zmiany:
2020-10-30

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej jako pomocy de minimis

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-08-07
Data ostatniej zmiany:
2020-08-07

E - Poradnik Powiatu Opatowskiego

Ikona statystyk

Mediacja i inne sposoby polubownego roziwązywania sporów

Poradnik został przygotowany w ramach zadania poublicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu w Opatowie Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego.

W załączonej publikacji znajdą Państwo szereg metod stosownych w mediacji, wyjaśnienia jej znaczenia i podziały zostały omówione.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Jolanta Magierowska
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-07-14
Data publikacji:
2020-07-14
Data ostatniej zmiany:
2020-07-14

Informacja o mediacjach

Ikona statystyk
W punkcie Nr 1 NPP w Opatowie prowadzonym przez LDG odbywają się mediacje w każdy roboczy poniedziałek w godz. 7:30 - 9:30 (zgodnie z zapotrzebowaniem).

 

Nieodpłatne pomoc prawna w okresie epidemii

Ikona statystyk
PROCEDURA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PUNKTACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU OPATOWSKIEGO

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej i mediacji jest szczególnie potrzebne i będzie się odbywać w Starostwie Powiatowym w Opatowie oraz w delegaturze w Ożarowie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefon, e-mail) w okresie do dnia 30 czerwca 2020 r. (przewidywany termin zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Opatowskiego), nie później niż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dane do kontaktu:

1) nr telefonu: (15) 8684712;

2) adres e-mail: asystent@opatow.pl;

3) e-PUAP: adres skrzynki: /itob629a04/SkrytkaESP lub należy wpisać na stronie eupap.gov.pl w pozycji nazwa adresata podmiot: „Powiat Opatowski”.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail, e-PUAP, skrzynki podawczej przed Starostwem wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za  pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że  nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej), którego wzór dostępny jest na stronie internetowej pod linkiem: http://opatow.eobip.pl/bip_opatow/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=362&layout=1&page=0.

Po przesłaniu wniosku należy oczekiwać na kontakt ze strony osoby udzielającej pomocy.

UWAGA!!! W sytuacji wyjątkowej (brak dostępu do internetu) osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon pod nr (15) 8684712.

Z rozmowy tej zostanie niezwłocznie sporządzona  przez osobę odbierającą oświadczenie notatka służbowa. W notatce należy zamieścić następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-05-28
Data publikacji:
2020-05-28
Data ostatniej zmiany:
2020-05-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)