Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Sprawozdawczość NPP i NPO 2021

Ikona statystyk

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej starosta przekazuje co kwartał, za pośrednictwem właściwego wojewody, Ministrowi Sprawiedliwości, zbiorczą informację o wykonaniu zadań polegających na;

 • udzielaniu nieodplatnej pomocy
 • świadczeniu niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • edukacji prawnej

na obszarze powiatu w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Obecnie wymienione czynności dokonywane są w systemie teleinformatycznym. Generowane informacje miesięczne i kwartalne są dostępne poniżej.

Sprawozdawczość 2016

Ikona statystyk
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2016

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej starosta przekazuje za pośrednictwem właściwego wojewody, Ministrowi Sprawiedliwości, zbiorczą informację o wykonaniu zadań polegających na;

 • udzielaniu nieodplatnej pomocy
 • swiadczeniu niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • edukacji prawnej

na obszarze powiatu w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Obecnie wymienione czynności dokonywane są w systemie teleinformatycznym, a następnie przesyłane do wojewody za pomocy ePUAP sprawozdania. Generowane informacje miesięczne i kwartalne są dostępne poniżej.

 

Sprawozdawczość 2017

Ikona statystyk
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2017

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej starosta przekazuje za pośrednictwem właściwego wojewody, Ministrowi Sprawiedliwości, zbiorczą informację o wykonaniu zadań polegających na;

 • udzielaniu nieodplatnej pomocy
 • swiadczeniu niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • edukacji prawnej

na obszarze powiatu w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Obecnie wymienione czynności dokonywane są w systemie teleinformatycznym, a następnie przesyłane do wojewody za pomocy ePUAP sprawozdania. Generowane informacje miesięczne i kwartalne są dostępne poniżej.

 

Sprawozdawczość 2018

Ikona statystyk
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2018

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej starosta przekazuje za pośrednictwem właściwego wojewody, Ministrowi Sprawiedliwości, zbiorczą informację o wykonaniu zadań polegających na;

 • udzielaniu nieodplatnej pomocy
 • swiadczeniu niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • edukacji prawnej

na obszarze powiatu w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Obecnie wymienione czynności dokonywane są w systemie teleinformatycznym, a następnie przesyłane do wojewody za pomocy ePUAP sprawozdania. Generowane informacje miesięczne i kwartalne są dostępne poniżej.

 

Sprawozdawczość 2019

Ikona statystyk
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2019

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej starosta przekazuje za pośrednictwem właściwego wojewody, Ministrowi Sprawiedliwości, zbiorczą informację o wykonaniu zadań polegających na;

 • udzielaniu nieodplatnej pomocy
 • swiadczeniu niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • edukacji prawnej

na obszarze powiatu w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Obecnie wymienione czynności dokonywane są w systemie teleinformatycznym, a następnie przesyłane do wojewody za pomocy ePUAP sprawozdania. Generowane informacje miesięczne i kwartalne są dostępne poniżej.

Sprawozdawczość NPP 2020

Ikona statystyk
Sprawozdawczość 2020

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej starosta przekazuje co kwartał, za pośrednictwem właściwego wojewody, Ministrowi Sprawiedliwości, zbiorczą informację o wykonaniu zadań polegających na;

 • udzielaniu nieodplatnej pomocy
 • swiadczeniu niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • edukacji prawnej

na obszarze powiatu w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Obecnie wymienione czynności dokonywane są w systemie teleinformatycznym, a następnie przesyłane do wojewody za pomocy ePUAP sprawozdania. Generowane informacje miesięczne i kwartalne są dostępne poniżej.

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)