Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Korekta nr 2 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-10
Data ostatniej zmiany:
2019-05-10

Korekta nr 1 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2019-02-27
Data publikacji:
2019-02-27
Data ostatniej zmiany:
2019-02-27

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst okres sprawozdawczy na koniec 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2019-02-21
Data publikacji:
2019-02-21
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2019-02-21
Data publikacji:
2019-02-21
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2019-02-21
Data publikacji:
2019-02-21
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2019-02-21
Data publikacji:
2019-02-21
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21

Rb-34S prawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 4 kwartału 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2019-02-21
Data publikacji:
2019-02-21
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wedłulg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2019-02-21
Data publikacji:
2019-02-21
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21

Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2019-02-21
Data publikacji:
2019-02-21
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2019-02-21
Data publikacji:
2019-02-21
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2018-11-02
Data publikacji:
2018-11-02
Data ostatniej zmiany:
2018-11-02

Rb-34S prawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 3 kwartału 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2018-11-02
Data publikacji:
2018-11-02
Data ostatniej zmiany:
2018-11-02

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2018-11-02
Data publikacji:
2018-11-02
Data ostatniej zmiany:
2018-11-02

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2018-11-02
Data publikacji:
2018-11-02
Data ostatniej zmiany:
2018-11-02

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wedłulg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2018-11-02
Data publikacji:
2018-11-02
Data ostatniej zmiany:
2018-11-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-21 10:18:36, zmian dokonał(a): Monika Kostępska

WCAG 2.0 (Level AA)