Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH VI KADENCJA

Zbieranie statystyk

30 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA ŚLUBOWANIA ART. 25c UST. 4 USTAWY Z DNIA 5 CZERWCA 1998 R. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 995, Z PÓŹN. ZM.)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Sylwia Zakrzewska
Informację wprowadził:
Sylwia Zakrzewska
Data wytworzenia:
2019-01-03
Data publikacji:
2019-01-03
Data ostatniej zmiany:
2020-06-08

Oświadczenia majątkowe radnych - koniec V kadencji

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Zdyb
Informację wprowadził:
Sylwia Zakrzewska
Data wytworzenia:
2018-09-24
Data publikacji:
2018-09-25
Data ostatniej zmiany:
2020-06-08

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Opatowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Zdyb
Informację wprowadził:
Sylwia Zakrzewska
Data wytworzenia:
2018-05-22
Data publikacji:
2018-05-22
Data ostatniej zmiany:
2020-06-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-21 10:18:36, zmian dokonał(a): Monika Kostępska

WCAG 2.0 (Level AA)