Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

korekta nr 2 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-25
Data publikacji:
2020-03-25
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25

korekta nr 2 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-17
Data publikacji:
2020-03-17
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17

korekta nr 2 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-17
Data publikacji:
2020-03-17
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17

korekta nr 1 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-16
Data publikacji:
2020-03-16
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16

korekta nr 1 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-16
Data publikacji:
2020-03-16
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16

korekta nr 1 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-16
Data publikacji:
2020-03-16
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16

korekta nr 1 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-16
Data publikacji:
2020-03-16
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16

korekta nr 1 Rb-34S prawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 4 kwartału 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-16
Data publikacji:
2020-03-16
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-09
Data publikacji:
2020-03-09
Data ostatniej zmiany:
2020-03-09

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-09
Data publikacji:
2020-03-09
Data ostatniej zmiany:
2020-03-09

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-09
Data publikacji:
2020-03-09
Data ostatniej zmiany:
2020-03-09

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst okres sprawozdawczy na koniec 2019 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-09
Data publikacji:
2020-03-09
Data ostatniej zmiany:
2020-03-09

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy do dnia 30 grudnia 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-09
Data publikacji:
2020-03-09
Data ostatniej zmiany:
2020-03-09

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wedłulg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-09
Data publikacji:
2020-03-09
Data ostatniej zmiany:
2020-03-09

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-03-09
Data publikacji:
2020-03-09
Data ostatniej zmiany:
2020-03-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-21 10:18:36, zmian dokonał(a): Monika Kostępska

WCAG 2.0 (Level AA)