Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Uchwała Nr 116/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 18 września 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za I półrocze 2019 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-10
Data ostatniej zmiany:
2020-02-10

Uchwała Nr 88/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 3 czerwca 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
2019-06-21
Data publikacji:
2019-06-21
Data ostatniej zmiany:
2019-06-21

Uchwała Nr 61/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
2019-06-21
Data publikacji:
2019-06-21
Data ostatniej zmiany:
2019-06-21

Uchwała Nr 5/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 23 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Opatowskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-06
Data ostatniej zmiany:
2019-02-06

Uchwała Nr 158/2018 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 3 grudnia 2018 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2019 - 2027

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-06
Data ostatniej zmiany:
2019-02-06

Uchwała Nr 157/2018 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 3 grudnia 2018 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2019 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-06
Data ostatniej zmiany:
2019-02-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-21 10:18:36, zmian dokonał(a): Monika Kostępska

WCAG 2.0 (Level AA)