Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Raport o stanie Powiatu Opatowskiego za 2018 rok

Ikona statystyk

Zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu w Opatowie do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu w Opatowie raport o stanie powiatu.

Raport o stanie jednostek samorządu terytorialnego jest nowym obowiązkiem dla wszystkich trzech szczebli samorządu terytorialnego wprowadzony ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania w oparciu o ogólne wytyczne zawarte w ustawie o samorządzie powiatowym z uwzględnieniem najważniejszych działań w układzie zadaniowym, które szczegółowo określone zostały w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.

Rada powiatu jako organ stanowiący powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą brać udział mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie poparte podpisami co najmniej 150 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. W Powiecie Opatowskim termin sesji, na której odbywać się będzie debata nad Raportem o stanie Powiatu Opatowskiego za 2018 rok ustalono na dzień 24 czerwca 2019 roku (PONIEDZIAŁEK).

W związku z powyższym osoby, które chciałyby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Opatowskiego za 2018 rok powinny złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019 roku (PIĄTEK). Zgłoszenie powinno zostać poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Wzór zgłoszenia, listy poparcia oraz klauzula informacyjna RODO w załączeniu.

Z uwagi na ograniczoną możliwość ilości osób mogących zabrać głos w debacie liczy się kolejność zgłoszeń, które należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Opatowie (I piętro, pokój nr 104) lub przesłać na adres urzędu.

 

Opracowanie własne:

Biuro rady

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Zdyb
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2019-05-31
Data publikacji:
2019-05-31
Data ostatniej zmiany:
2019-06-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)