Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zasady udostępniania namiotów wystawowych

Ikona statystyk

Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 33 określa, iż do zadań własnych zarządu powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu, które wykonuje przy pomocy starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu. Mając powyższe na uwadze oraz wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom różnych organizacji kierujących wniosku o sfinansowanie zakupu namiotów wystawowych na potrzeby realizacji statutowych m.in. na rozwój kultury ludowej, promocję powiatu, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, podjęto decyzję o zakupie na mienie powiatu 10 szt. namiotów, a stworzenie przedmiotowych zasad pozwoli pracownikom Starostwa Powiatowego w Opatowie na wdrożenie procedur regulujących tą kwestię.

W załączniku do projektu uchwały określono, iż na wyposażeniu starostwa znajduje się 10 szt. namiotów, w tym:

- 5 szt. o wymiarach 3m x 3m, o łącznej wartości 5.800 zł,

- 5 szt. o wymiarach 3m x 6m, o łącznej wartości 8.600 zł.

które mogą być wykorzystywane przez organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, placówki naukowo-oświatowe, jednostki samorządowe i instytucje państwowe prowadzące działalność na terenie Powiatu Opatowskiego, organizatorzy projektów mających szczególne znaczenie dla promocji powiatu. Biorąc pod uwagę fakt, iż nie w każdym dniu namioty mogą być wykorzystywane są w celach służbowych urzędu, ustalenie zasad jest zasadne.

Zarazem z regulaminem wprowadza się załączniki:

- wniosek o udostępnienie namiotu,

- projekt umowy najmu,

- projekt umowy użyczenia.

Wprowadzenie zapisu odnośnie pobrania odpłatności umożliwi należyte gospodarowanie mieniem powiatu oraz pozyskanie środków finansowych m.in. na pokrycie kosztów związanych ze zwykłym utrzymaniem namiotów, m.in. czyszczenie chemiczne itp.

Opracowując powyższy projekt uchwały wzięto również pod uwagę możliwość odstąpienia od pobrania środków z tytułu udostępnienia namiotów, co może dotyczyć jednostek organizacyjnych powiatu, czy organizacji pozarządowych, nie mniej jednak każdorazową decyzję o możliwości z zwolnienia z opłat podejmować będzie starosta, wicestarosta lub członek zarządu powiatu, na podstawie umotywowanego wniosku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Konrad Mendyk
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2019-08-08
Data publikacji:
2019-08-08
Data ostatniej zmiany:
2019-08-12

Zasady udostępniania sal konferencyjnych Starostwa Powiatowego w Opatowie

Ikona statystyk

Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4, określa, iż do zadań własnych zarządu powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu oraz wykonywanie budżetu powiatu. Mając powyższe na uwadze oraz wychodząc naprzeciw potrzebom różnych podmiotów zwracających się o wynajęcie sali konferencyjnej, stworzenie przedmiotowych zasad pozwoli pracownikom Starostwa Powiatowego w Opatowie na wdrożenie procedur regulujących tą kwestię.

W §1 projektu uchwały określono, iż w obiekcie urzędu znajdują się dwa pomieszczenia, które mogą być wykorzystywane do organizowania spotkania, zebrania, konferencji lub szkoleń, są to sala konferencyjna na parterze nr 12, w której najczęściej odbywają sesje oraz salka konferencyjna nr 308 na III piętrze, w której najczęściej odbywają posiedzenia zarządu i komisji stałych. Biorąc pod uwagę fakt, iż nie w każdym dniu sale wykorzystywane są w celach służbowych urzędu, ustalenie zasad jest zasadne. Z uwagi, iż ww. pomieszczenia znajdują się w obiekcie tzw. użyteczności publicznej, w §2 ujęto, aby rodzaj np. spotkania nie utrudniał wykonywania statutowych zadań urzędu czy nie kolidował z ogólnie przyjętymi zasadami etyki lub powodował negatywnych skutków dla wizerunku urzędu.

Opracowując powyższy projekt uchwały wzięto również pod uwagę możliwość odstąpienia od pobrania środków z tytułu udostępnienia sali, co może dotyczyć jednostek organizacyjnych powiatu, czy organizacji pozarządowych, nie mniej jednak każdorazową decyzję o możliwości z zwolnienia z opłat podejmować będzie pan starosta lub pan wicestarosta, na podstawie umotywowanego wniosku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Konrad Mendyk
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2019-08-02
Data publikacji:
2019-08-02
Data ostatniej zmiany:
2019-08-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)