Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Ikona statystyk

 

Administratorem Danych Osobowych (ADO)  w Starostwie Powiatowym w Opatowie jest:


 

Starosta Opatowski

 

  • Definicja

 

Administratorem danych osobowych jest  zarówno podmiot publiczny, jak i prywatny. W przypadku podmiotów publicznych (organów państwowych, samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych - art. 3 ust. 2 ustawy) często występowała trudność z ustaleniem, kto jest ADO. Podmioty te działały na podstawie przepisów ustawowych lub przepisów wykonawczych, w których określone były środki i cele przetwarzania danych. Samodzielnie więc rzadko mogły podejmować w tym zakresie decyzje. Możliwe było wskazanie w ustawie podmiotu, który będzie administratorem danych (tak np. w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym). Administratorem danych był zawsze organ administracji publicznej, a nie urząd go obsługujący, pracownik lub komórka organizacyjna urzędu, np. prezydent maista, a nie urząd miasta czy wydział architektury.

 

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Inspektor Ochrony Danych
Informację wprowadził:
Renata Kowalska
Data wytworzenia:
2020-01-23
Data publikacji:
2020-01-23
Data ostatniej zmiany:
2020-03-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-24 10:36:41, zmian dokonał(a): Ewa Masternak

WCAG 2.0 (Level AA)