Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Ikona statystyk

Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Opatowie jest:


- Renata Kowalska pokój Nr 3 parter

tel. 797-994-809

renata.kowalska@opatow.pl

Adres korespondencyjny:

Inspektor Ochrony Danych

Starostwo Powiatowe w Opatowie

ul. Henryka Sienkiewicza 17

27-500 Opatów

Inspektor ochrony danych (IOD) – osoba fizyczna wspierająca ADO w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

ZADANIA IOD

Zgodnie z art. 37 ogólne rozporzadzenie o ochronie danych (RODO) do obowiązków IOD należy:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich UE o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich UE o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
  • współpraca z organem nadzorczym;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Zadania IOD zostały ponadto opisane na stronie UODO,


OBOWIAZEK WYZNACZENIA IOD

Zgodnie z art. 37 RODO administrator danych lub podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych zawsze, gdy:

  • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 RODO.

     

 

 

 
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Inspektor Ochrony Danych
Informację wprowadził:
Renata Kowalska
Data wytworzenia:
2020-01-23
Data publikacji:
2020-01-23
Data ostatniej zmiany:
2020-03-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-24 10:36:41, zmian dokonał(a): Ewa Masternak

WCAG 2.0 (Level AA)