Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

korekta nr 1 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-09-10
Data publikacji:
2020-09-10
Data ostatniej zmiany:
2020-09-10

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-08-03
Data publikacji:
2020-08-03
Data ostatniej zmiany:
2020-08-03

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwiec 2020 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-08-03
Data publikacji:
2020-08-03
Data ostatniej zmiany:
2020-08-03

Rb-34S prawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 2 kwartału 2020 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-08-03
Data publikacji:
2020-08-03
Data ostatniej zmiany:
2020-08-03

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-08-03
Data publikacji:
2020-08-03
Data ostatniej zmiany:
2020-08-03

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy do dnia 30 czerwca 2020 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-08-03
Data publikacji:
2020-08-03
Data ostatniej zmiany:
2020-08-03

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-08-03
Data publikacji:
2020-08-03
Data ostatniej zmiany:
2020-08-03

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-08-03
Data publikacji:
2020-08-03
Data ostatniej zmiany:
2020-08-03

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-06-25
Data publikacji:
2020-06-25
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-06-25
Data publikacji:
2020-06-25
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-06-25
Data publikacji:
2020-06-25
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25

Rb-34S prawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 1 kwartału 2020 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-06-25
Data publikacji:
2020-06-25
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy do dnia 31 marca 2020 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-06-25
Data publikacji:
2020-06-25
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wedłulg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2020-06-25
Data publikacji:
2020-06-25
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-25
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-19 13:41:51, zmian dokonał(a): Wioletta Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)