Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Orzeczenie o niepełnosprawności (DZIECI)

Zbieranie statystyk
Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osob poniżej 16 roku życia

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że:

  •  ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną;
  •  przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy;
  •  wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania dziecka.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na wniosek złożony do powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego dziecka.

Przedstawicielem ustawowym dziecka są osoby fizyczne mające pełną zdolność do jego reprezentowania: rodzice małoletniego dziecka, opiekun (np. opiekun w placówce , w której dziecko przebywa ), kurator.

Źródło: Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

UWAGA: Druki dostępne w zakładce druki do pobrania

 

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Renata Kowalska
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-01-21
Data publikacji:
2020-01-21
Data ostatniej zmiany:
2020-01-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-10 15:27:31, zmian dokonał(a): Sylwia Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)