Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Raport o stanie Powiatu Opatowskiego za 2019 rok

Ikona statystyk

Raport o stanie Powiatu Opatowskiego za 2019 rok.

Zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920), w związku z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), Zarząd Powiatu w Opatowie przedstawia Radzie Powiatu w Opatowie raport o stanie powiatu.

 

Rada powiatu jako organ stanowiący powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

 

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą brać udział mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie poparte podpisami co najmniej 150 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. W Powiecie Opatowskim termin sesji, na której odbywać się będzie debata nad Raportem o stanie Powiatu Opatowskiego za 2019 rok ustalono na dzień 29 lipca 2020 roku (środa).

 

W związku z powyższym osoby, które chciałyby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Opatowskiego za 2019 rok powinny złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie najpóźniej do dnia 28 lipca 2020 roku (wtorek). Zgłoszenie powinno zostać poparte podpisami co najmniej 150 osób.

 

Wzór zgłoszenia, listy poparcia oraz klauzula informacyjna RODO w załączeniu.

 

Z uwagi na ograniczoną możliwość ilości osób mogących zabrać głos w debacie liczy się kolejność zgłoszeń, które należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Opatowie (I piętro, pokój nr 104) lub przesłać na adres urzędu.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Paweł Lubieniecki
Informację wprowadził:
Karol Adamski
Data wytworzenia:
2020-07-09
Data publikacji:
2020-07-09
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)